EFNS Sundvall 2014

Under den tjugonde upplagan av Europaforum Norra Sverige i Sundsvall antog de fyra nordligaste länen gemensamt fyra positionsdokument. Bland annat framförs synpunkter på EU-kommissionens förslag om en ny EU-skogsstrategi, partnerskapsöverenskommelsen, framtagandet av de nya strukturfondsprogrammen samt synpunkter på EU-kommissionens årliga tillväxtöversikt för 2014.  Det antogs även ett uttalande om behovet av minskad främlingsfientlighet.

För tjugonde gången träffades politiska nätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS) den 21 februari i Sundsvall. Erik Bergqvist, EFNS ordförande, och Yngve Nilsson, förste vice ordförande landstingsfullmäktige, hälsade välkommen till 200 deltagare och en dag med fokus på EU-parlamentetsvalet, hotet av starkare främlingsfientliga rörelser i Europa samt norra Sveriges syn på den nya programperioden. Konferensen bjöd på nyckeltalare som Sveriges EU-kommissionär, EU-parlamentet, forskare, historiker och regionala företrädare, North Sweden och många fler.

140626 EFNS-Erik-B-invigning-test

Sveriges kommissionär om ett rättvist migrationssystem
Sveriges EU-kommissionär, Cecilia Malmström, som ansvar över inrikesfrågor, vilket innefattar bland annat brottsbekämpning, asyl- och migrationsfrågor, gränsbevakning och polissamarbete, inledde med att ta upp den beklagliga situationen i Kiev. Sedan fortsätta hon att tala om EUs gemensamma regelsystem för migrationsfrågor som omfattar att alla länder måste ha ett administrativt system och kapacitet att ta emot asylsökande, utbildad personal och ett gemensamt förhållningssätt till utsatta grupper som exempelvis kvinnor och barn.140226 EFNS malmström namn

- Det kommer att ta många år innan systemet fungerar i hela Europa, men lagstiftning är ett viktigt steg i genomförandet, säger Cecilia Malmström.

Malmström berättade om sina starka upplevelser från flyktinglägren i Grekland och Italien, där människor riskerat sitt liv för att ta sig till Europa och antingen hamnar i omänskliga flyktingförläggningar eller direkt skickas tillbaka till sina hemländer.

- Alla länder kan ta ett större ansvar i att ta emot kvotflyktingar, sa Cecilia Malmström.

Fascism, rasism, främlingsfientlighet - en historisk tillbakablick för förståelsen av vår tid
Henrik Arnstad föreläste utifrån sin bok "Älskade fascism", som försöker definiera detta begrepp. Han konstaterar att fascismen inte dog 1945, den övervintrade och kunde 1968 återuppträda i Frankrike som den "nya högern" genom att lämna ordet fascism och den gammaldags öppna rasismen. Arnstad  påpekar att rasism inte är samma sak som främlingsfientlighet. De tyska judarna var en väletablerad grupp i samhället och inte på något sätt främlingar. Det är inte heller judar i Malmö i dag, och ändå utsätts de inte sällan för rasism.

Är norrlänningen vaccinerad mot rasism?
Studier visar att Norrlänningars synpunkter om invandring överensstämmer med svenskar i övriga landet, samtidigt som främlingsfientliga partier inte har fått fäste.
Som förklaring lyfter Anders Lidström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, en tydlig vänster-högerdimension som format åsiktsbilden, men också att norrlänningen ofta utkräver ansvar av staten.

- Den som drabbas av problem skyller sällan på invandring utan hellre på staten, säger Anders Lidström.

Utmaningar inför Europaparlamentsvalet- vad vill svenska partierna?
I efterföljande debatt diskuterades kommande utmaningar inför Europaparlamentsvalet mellan valbara företrädare för de olika partierna, därbland Lars Europaparlamentarikerna Marit Paulsen (FP) och Jens Nilsson (S). Diskussionsområdena var partiernas strategier för hanteraringen av främlingsfientliga och rasistiska partier i Europaparlamentet och hur kandidaterna själva planerar att ta debatten. Frågan om hur man kan stärka det regionala inflytandet i parlamentet avhandlades också.

140226 EFNS panel ny

Smart Sparsely Populated Areas, nya perspektiv på landsbygdsutveckling, energieffektivisering i norr
Under konferensen kunde deltagarna även delta på parallella seminarier. Lars Wikström, North Sweden European Office, berättade om möjligheterna inom EU:s nya forskning och innovationsprogram, Horisont 2020. Hela programmet omfattar 70-80 miljarder euro, varav 40 miljarder avsätts till samhälleliga utmaningar.

EFNS avslutades med att Robert Uitto (S), regionråd Jämtlands län, hälsar alla välkomna till Europaforum Norra Sverige XXI i Jämtland våren 2015.

Bakgrund
EFNS är ett politiskt nätverk mellan de fyra nordligaste länen, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbotten och Norrbottens län vars syfte är att påverka EUs politik som påverkar Norra Sverige.

Läs mer om EFNS, ta del av samtliga talares presentationer och minnesanteckningar

Läs Europaforum Norra Sveriges antagna positionsdokument

Läs Europaforum Norra Sveriges uttalande om behovet av minskad främlingsfientlighet

/MB

26 Feb 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information