Elever får pröva på att vara Europaparlamentariker för en dag!

EU-programmet Euroscola har terminvis tävling om att få ta del av EU:s korridorer för elever på gymnasienivå som har ett EU-intresse. Genom denna unika chans kan elever få lära sig mer, tillsammans med elever från andra medlemsländer, om Europaparlamentet samt att debattera och diskutera olika ämnen. De får helt enkelt vara Europaparlamentariker för en dag!

För att ansöka Euroscola skall eleverna ha ett genuint intresse för EU där man har utfört eller påbörjat ett projekt som har EU-anknytning. Projektet kan ha gjorts/göras i olika skolämnen, t.ex. svenska, B- eller C-språk, historia eller samhällskunskap. Om eleverna har tillräckliga språkkunskaper för att kunna debattera på engelska eller franska har man chansen att vinna en plats i Euroscola och träffa andra jämnåriga från Europa på plats i Europaparlamentet i Strasbourg.

För att vara med och tävla, skicka en utförlig presentation av projektet som beskriver projektets praktiska utformning, syfte och som gör det möjligt att bedöma ditt och elevernas arbete. Även sådant som illustrerar projektet ska finnas med i ansökan, exempelvis bilder tagna under projektets gång, prov på slutprodukter eller andra resultat. Om projektet även skapat ringar på vattnet och påverkar elevernas närmaste miljö bör också det inkluderas i ansökan.

Välkommen med ditt tävlingsbidrag för hösten 2014 senast den 30 september eller 11 december 2014.

Läs mer om Euroscola-tävlingen på Europaparlamentets informationskontors hemsida

/Erica Rönnqvist

16 Sep 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information