Erasmus slår rekord och unga drar nytta av utbyten utomlands

EU-kommissionen har slagit fast att Erasmusutbyten, EU:s finansieringsprogram för internationella utbyten inom utbildning och praktik, blir mer och mer populära. Läsåret 2012/2013 slogs nya rekord då 270 000 studenter mottog Erasmusstipendium för att studera eller praktisera utomlands. De mest populära destinationerna var under läsåret Spanien, Frankrike och Tyskland och de länder som i förhållande till befolkning har flest utresande studenter var Luxemburg, Finland, Liechtenstein, Lettland och Spanien. Från Sverige ökade antalet stipendiater från 3 573 till 3728 gentemot föregående läsår.

Inför kommande programperiod 2014-2020 lanserades i januari 2014 Erasmus+ som syftar att fördela medel till fyra miljoner européer som önskar att studera, forska eller praktisera utomlands. För programperioden har nära 15 miljarder euro avsatts för att främja internationella studier och samarbeten, en ökning med 40 % gentemot föregående programperiod. Det nya programmet skall också lägga större vikt vid språkligt stöd, stöd till personer med särskilda behov samt stöd till personer från missgynnande miljöer och avlägsna områden.

Utomlandserfarenhet ökar möjligheter till jobb visar undersökning
Erasmus Impact Study (EIS) som publicerades i veckan har undersökt hur ett studentutbyte eller traineeprogram utomlands påverkar chanser att få arbete efter studierna. Med nära 80 000 respondenter till undersökningen i form av studenter och företag är undersökningen den största i sitt slag som någonsin genomförts. Givet den höga ungdomsarbetslösheten inom EU är studien särskilt viktig i arbetet att främja internationellt samarbete universitet och företag emellan.

Viktiga slutsatser som dragits i studien visar att studenter som studerat eller gjort praktik utomlands löper hälften så stor risk att hamna i långtidsarbetslöshet samt att fem år efter examen är arbetslösheten bland Erasmusstudenter 23 % lägre än snittet. Vidare så har nära en av tio Erasmusstudenter som gjort praktik utomlands startat eget företag. Dessutom blev en av tre Erasmusstudenter som gjort praktik utomlands erbjudna anställning hos företaget eller organisationen.

Läs mer om nyheten

Mer information om Erasmus+

Länk till rapporten (EIS)

/Ludvig Cronqvist

23 Sep 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information