Erasmus+ handbok tillgänglig på svenska

Handboken för Erasmus+, EU-programmet för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott, finns nu tillgänglig på svenska. Programmet Erasmus+ ska bidra för att uppnå målen till EU:s tillväxtstrategi, Europa 2020, genom flaggskeppsinitiativen, såsom ”Unga på väg” och ”En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen”. 
Handledningsboken riktar sig främst till dem som vill bli:
• deltagande organisationer, dvs. de organisationer, institutioner och organ som anordnar verksamhet som får bidrag ur programmet,
• deltagare, dvs. de enskilda personer (studenter, praktikanter, lärlingar, elever, deltagare i vuxenutbildning, ungdomar, volontär, eller lärare, ungdomsarbetare, yrkesverksamma inom allmän utbildning, ungdom och idrott osv.) som deltar i den verksamhet som drivs av de deltagande organisationer.
I handledningsboken beskrivs också alla regler och villkor för att få bidrag från programmet. När du utformar din ansökan kan du också hämta inspiration och information från andra referensdokument, som anges i handboken.
Vill du veta mer om Erasmus+ och hur du kan lämna ansökan om bidrag? Ta del av handledningsboken här

Handboken för Erasmus+, EU-programmet för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott, finns nu tillgänglig på svenska. Programmet Erasmus+ ska bidra för att uppnå målen till EU:s tillväxtstrategi, Europa 2020, genom flaggskeppsinitiativen, såsom ”Unga på väg” och ”En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen”. 

Handledningsboken riktar sig främst till dem som vill bli:
• deltagande organisationer, dvs. de organisationer, institutioner och organ som anordnar verksamhet som får bidrag ur programmet,
• deltagare, dvs. de enskilda personer (studenter, praktikanter, lärlingar, elever, deltagare i vuxenutbildning, ungdomar, volontär, eller lärare, ungdomsarbetare, yrkesverksamma inom allmän utbildning, ungdom och idrott osv.) som deltar i den verksamhet som drivs av de deltagande organisationer.

I handledningsboken beskrivs också alla regler och villkor för att få bidrag från programmet. När du utformar din ansökan kan du också hämta inspiration och information från andra referensdokument, som anges i handboken.

Vill du veta mer om Erasmus+ och hur du kan lämna ansökan om bidrag? Ta del av handledningsboken här

Läs mer om Europa 2020-strategin

/Erica Rönnqvist

06 Okt 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information