EU-kommissionen antar nya regler om riskfinansiering

Europeiska kommissionen har antagit nya riktlinjer som fastställer de villkor under vilka medlemsstaterna kan bevilja statsstöd för små- och medelstora företag (SMFs) samt företag med en medelstor kapitalisering (så kallade "midcaps"). Kommissionen framhåller att företag inom dessa storlekskategorier ofta har svårt att locka finansiellt stöd innan företaget kan betraktas som väletablerat. Statsstöd, tillsammans med existerande finansieringskällor, skall bidra till att företag med tillväxtpotential har möjlighet att utveckla sin verksamhet.

Riktlinjerna ingår i Europeiska kommissionens moderniseringsstrategi för statsstöd (State Aid Modernisation, SAM). Strategin syftar till att främja tillväxt inom EU:s inre marknad genom fokus på effektiva stödåtgärder och på kommissionens roll som granskare av ärenden med stor inverkan på konkurrens. De nya riktlinjerna om riskfinansiering kommer att träda i kraft den första juli 2014.

Läs kommissionens pressmeddelande om de nya riktlinjerna här

Läs mer om aktuella öppna samråd kring statsstöd här

För mer information, kontakta Mona Mansour på North Sweden.

/Åsa Fors

 

 

10 Feb 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information