EU-kommissionen efterfrågar effektivitet, tillgänglighet och flexibilitet inom allmänvård

I ett meddelande från EU-kommissionen den 4 april uppmanas EU:s medlemsstater, som har huvudansvaret för sina respektive hälso- och sjukvårdssystem, att uppmärksamma EU-kommissionens rekommendation för åtgärdsanpassning till aktuella utmaningar och påtryckningar inom sektorn. Åtgärderna som rekommenderas syftar främst till att öka effektivitet, tillgänglighet och att förbättra flexibilitet inom europeiska hälso- och sjukvårdssystem.

Trots att EU:s medlemsstater har huvudansavaret för de nationella hälso- och sjukvårdssystemen, finns vissa gemensamma bestämmelser på området, exempelvis patientrörighetsdirektivet som enades om 2006. Rekommendationerna som EU-kommissionen nu presenterat innehåller i huvudsak förslag om metoder och instrument som ska bidra till en allmänvård av ökad kvalitet. EU-kommissionen uppmanar även medlemsstaterna att använda EU:s finansieringsinstrument, exempelvis strukturfonderna, för att stödja åtgärder för förbättringar inom vården även i ekonomiskt svåra tider.

De tre övergripande områdena som EU-kommissionen rekommenderar medlemsstaterna att se över för att garantera patienter tillgång till vård av hög kvalitet är:

 - Ökad effektivitet. Innefattar bland annat patientsäkerhet och en integrerad vård.
 - Ökad tillgänglighet. Innefattar bland annat kostnadseffektiv användning av mediciner, genomförandet av EU:s patientrörlighetsdirektiv och planering vad gäller arbetskraft i vårdsektorn inom EU.
 - Förbättrad flexibilitet. Omfattar olika tjänster som kan underlätta arbetet för vårdpersonal och tillgången till sjukvårdstjänster för patienter, exempelvis eHälsa och andra typer av informationssystem.

Läs meddelandet om rekommendationer från EU-kommissionen
Läs EU-kommissionens pressmeddelande

/Åsa Fors

 

09 Apr 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information