EU-kommissionen har sammanställt en finansieringsguide inom turismsektorn

EU-kommissionen har publicerat en finansieringsguide för att ge en överblick om vilka finansieringsmöjligheter som finns inom EU:s program  och fonder inom  turismsektorn med fokus på praktiska frågor; såsom vem som är berättigad att söka vilka projekt, hur ansökan går till  och hur man kan tillämpa stödet. Guiden ger även konkreta exempel av projekt som har blivit berättigad till stöd tidigare för att bidra till inspiration. Med jämna mellanrum skall guiden uppdateras.

Europeiska turismstartegin 2015-2020 – informationsdag i Bryssel
Generaldirektoratet för näringsliv har nyligen avslutat två öppna samråd där bidragen har blivit analyserade och sammanställda. Innehållet från samråden skall diskuteras under nästa European Tourism Day, den 1 december 2014 i Bryssel, som grund för den europeiska turismstrategin 2015-2020. Det ena samrådet handlade om reglering och administrativt ramverk för turismverksamhet, offentliga handlingar och övriga aktörer inom EU:s turism, och den andra var om EU:s framtida turism. De avslutade samrådens sammanfattningsrapporter finns även tillgängliga.

Webbaserade sökverktyg för turismnäringen
EU-kommissionen har även initierat två webbaserade onlineportaler öppna. Virtual Tourism Observatory är en plattform för statistikresultat där socioekonomisk data och studier om EU:s turismsektor samlas och lagras. Plattformens syfte är att finnas till som stöd för politiska beslutsfattare, företag, forskare, akademiker och andra aktörer för att tillhandahålla pålitlig och färsk data om turismens flöde och trender som ett bevisunderlag. Webbportalen IT-Tourism Business Support består av artiklar och onlineguider för att hjälpa turistföretag med inrättande, förvaltning, marknadsföring och expansion av sin verksamhet på den europeiska och internationella marknaden. 

Läs mer i EU-kommissionens turismguide för EU-stöd

Läs mer i samrådets sammanfattningsrapport om ramverk för turismverksamhet

Läs mer i samrådets sammanfattningsrapport om EU:s framtida turism

Följ denna länk för att komma till Virtual Tourism Observatory

Följ denna länk för att komma till IT-Tourism Business Support Portal

/Erica Rönnqvist

21 Okt 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information