EU-kommissionen lanserar en dataplattform för bioekonomi

EU-kommissionen har sammanställt en dataplattform för att samla in väsentlig information om utvecklingen kring Europas bioekonomi. Det är den första dataplattformen som lanserats om bioekonomi och kommer att uppdateras regelbundet. Bakgrunden till publicerandet av en online plattform är att skapa enkel åtkomst för politiker, tjänstemän, företagare och övriga som vill ta del av information, data och statistik kring bioekonomi. Här hittar du också information om investeringar i forskning, policykartläggning, bioekonomiska landsrapporter, datavisualisering och analysrapporter.

Med dataplattformen vill EU-kommissionen uppmuntra enskilda och organisationer att praktiskt bidra till utvecklingen av bioekonomi samt sträva efter att uppfylla målen i EU:s bioekonomiska strategi. EU-kommissionen antog strategin år 2012 i hopp om att växla den europeiska ekonomin mot större och mer hållbar användning av förnybara resurser. Strategin är uppbyggd på tre pelare; forskning och innovation, interaktion mellan intressenter samt marknad och konkurrenskraftighet.

Läs mer i EU-kommissionens dataplattform för den Europas bioekonomi

Läs mer om EU-kommissionens bioekonomiska strategi

/Erica Rönnqvist

24 Okt 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information