EUparlamentets nya talman

När det nyvalda Europaparlamentet mötes tisdagen den 1 juli var deras första uppgift att välja talman. Det nya ledamöterna i Europaparlamentets valde Martin Schulz till talman för ytterligare en period på två och ett halvt år, det vill säga fram till januari 2017. Schulz kommer från Aachen i Tyskland, socialdemokrat och var även talman under den andra halvan av den förra mandatperioden. Han fick 409 ja-röster av totalt 723 avlagda röster i den första valomgången.

140701 schulz

Martin Schulz är den första person någonsin som blivit omvald till posten som talman i Europaparlamentet. I ett kort tal till kammaren strax efter valet sa han:

– Det är en särskild ära att bli omvald till talman. Jag kommer att ta den här uppgiften på största allvar, eftersom vi i parlamentet utgör den europeiska demokratins hjärta, med ansvar att anta lagar och se till att de genomförs. En majoritet av parlamentet drog tidigare slutsatsen att endast den vinnande kandidaten i EU-valet ska bli EU-kommissionens ordförande, och på så sätt blev det tyska ordet Spitzenkandidat ett ord i flera andra europeiska språk.

Läa Europaparlamentets pressmedelande

Om hur Europaparlamentets talman utses

/Martha Bahta

02 Jul 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information