Europaforum XX Norra Sverige i Sundsvall

Den 21 februari arrangeras Europaforum XX Norra Sverige i Sundsvall och i samband med Europaforum Norra Sverige anordnas det en konferens om genomförandet av Europa 2020-strategin i kommunerna, landstingen och regionerna i EU:s medlemsländer.

För tjugonde gången träffas det politiska nätverket Europaforum Norra Sverige. På agendan för Europaforum XX Norra Sverige står valet till EU-parlamentet och hotet från fascistiska och främlingsfientliga rörelser i Europa. Europaforum kommer även att diskuterar norra Sveriges syn på EU:s nya programperiod, 2014-2020. Bland deltagarna på konferensen kommer Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström och författaren Henrik Arnstad att vara.

I anslutning med Europaforum XX Norra Sverige arrangeras den 20 februari en konferens om Europa 2020-strategin, där fokus kommer att vara på hur genomförandet av Europa 2020-strategin har gått i EU:s medlemsländer med särskilt intresse på kommuner, landsting och regioner. Syftet med konferensen är att diskutera hur vi arbetar med strategin på olika nivåer, finna inspiration från varandra och debattera om hur vi når våra mål. På konferensen kommer exempel ges på hur arbetet sker lokalt och regionalt i Sverige med smart, hållbar och inkluderande tillväxt och vi blickar mot framtiden.

Europa 2020-strategin i Sverige konferensen arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting, EU-kommissionen i Sverige, Regeringskansliet (Stadsrådsberedningens EU-kansli), Europaforum Norra Sverige och Landstinget i Västernorrlands län.

För mer information och anmälan.

/Filip Ingelström

14 Jan 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information