Europaparlamentet godkände budgeten för 2015

Europaparlamentet har antagit EU:s budgetförslag inför 2015 som totalt sett omfattar 145,32 miljarder euro i form av nya åtaganden inom EU. Samtidigt godkändes också räkningar för totalt 141,21 miljarder euro under budgetåret 2015. Utestående räkningar om 4,25 miljarder euro från budgetåret 2014 skall lösas för att täcka betalningsunderskottet.

Den totala budgeten för 2015 är en ökning med cirka 2 procent gentemot förra årets budget i form av finansiering till EU-projekt. Samtidigt ökar budgetposten för betalningar med 1 procent. Av den totala budgeten är cirka 88 procent EU-medel som kommer tillbaka till medlemsstater i form av bland annat struktur- och investeringsfonder samt sektorsprogram. Den totala EU-budgeten motsvarar ungefär 1 procent av hela EU:s bruttonationalinkomst (BNI). 

– Helt klart kommer de summor vi accepterar i bästa fall bara stabilisera nivån på EU:s skuld. Men det är hoppfullt med avbetalningsplanen som ska minska mängden obetalda räkningar. Regeringarna hade gått med på våra politiska åtaganden men när räkningarna kom ville de inte betala. Behöver vi ännu en gång påminna dem om att betalningarna är en automatisk konsekvens av åtagandena? sa den franske liberalen Jean Arthuis, ordförande för parlamentets budgetutskott i slutdebatten dagen innan omröstningen.

Läs nyheten på Europaparlamentets hemsida

/Ludvig Cronqvist

17 Dec 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information