EU:s hälsoprogram för den nya programperioden antaget

EU:s tredje program för unionens åtgärder på hälsoområdet (2014-2020), som också går under namnet "EU:s hälsoprogram" eller "Hälsa för tillväxt", antogs av Europaparlamentet och Rådet den 11 mars 2014. Hälsoprogrammet omfattar 449,4 miljoner euro under den kommande programperioden.

Europaparlamentets och Rådets beslut publicerades i EU:s officiella tidning den 21 mars 2014, och fastställer bland annat vilka fokusområden insatser kommer att göras inom. Fyra områden utgör hörnpelarna för resursfördelning inom programmet:

- Hälsofrämjande och förebyggande av sjukdomar
- Skydd mot gränsöverskridande hälsohot
- Innovativa och hållbara hälsosystem
- Ökad tillgång till bättre och säkrare sjukvård.

Ansvaret för genomförandet av insatser har CHAFEA (EU:s Consumers, Health and Food Executive Agency). Svensk kontaktmyndighet är Folkhälsomyndigheten.

Mer information 
Läs beslutet
Mer om programmet på Folkhälsomyndighetens  webbplats

EU-kommissionen anordnar den 11 april en informationsdag i Bryssel om EU:s nya hälsoprogram för perioden 2014-2020.

/Åsa Fors

 

 

26 Mar 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information