EU:s kommande industristrategi

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén tillsammans med European Policy Center (EPC), en oberoende och icke-vinstdrivande tankesmedja med syfte att främja den europeiska integrationen genom analys och debatt, anordnade den 12 november en konferens om EU:s industripolitik och framtida lösningar på dess utmaningar. På agendan under konferensen ”A new Industrial Policy för Europe” var produktionens betydelse i den industriella sektorn och dess påverkan på Europas ekonomi. Syftet med konferensen var att klargöra situationen för den europeiska industrin och att främja debatten om hur EU:s framtida industripolitik bäst ska utformas. EPC presenterade även sin nya publikation ”Towards a New Industrial Policy for Europe” som kartlägger utvecklingen av den europeiska tillverkningsindustrin och ger rekommendationer på hur den kan förbättras.

Enligt EPC:s rapport är den ekonomiska och finansiella krisen anledningen till att Europas tillverkningsindustri har varit i stadig nedgång. Rapporten tar upp de strukturella bristerna i den europeiska tillverkningsindustrin, i synnerhet svårigheterna med förnyelse och anpassning till den nya globala miljön. Dessa pekas ut att vara dem bakomliggande orsakerna till problematiken att upprätthålla en stark industriell grund i Europa och en konkurrenskraftig position på den internationella marknaden. En handlingsplan gentemot industrin har blivit antagen på både EU:s nivå samt på den nationella nivån där syftet är att arbeta mot industritillverkningens bieffekter, såsom högt koldioxidutsläpp och låg resurseffektivitet. Dock har konkreta åtgärder inom båda nivåerna varit inkonsekvent och svag i jämförelse med den politik om tillverkning som genomförs av våra konkurrenter, till exempel USA.

Lösningen är mer innovation, ny teknik och resurseffektivitet
Nyckeln för tillverkningsindustrin är att satsa mer på innovation och utbildning, nya teknologier och resurseffektiv inom tillverkningsindustri i Europa enligt EPC:s rapport. Avslutningsvis föreslås i rapporten en handlingsplan till framtida åtgärder, till exempel att stärka positionen i den globala konkurrensen. EU-kommissionen kommer i början av 2015 att presentera sin nya europeiska industristrategi där åtgärdsplanen ska säkra en bättre framtid för industritillverkningen i Europa, meddelade Elżbieta Bieńkowska, EU-kommissionär för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, på konferensen.

Läs mer i EPC:s rapport om EU:s framtida industripolitik

Läs EU-kommissionär Bieńkowskas tal vid konferensen

Här kan du ta del av information om konferensen samt talarnas presentationer

/Erica Rönnqvist

18 Nov 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information