Extra ansökningsomgång inom Erasmus Mundus programmet

EU-kommissionen har öppnat upp en extra ansökningsomgång inom Erasmus Mundus programmet som är en del av EU:s nya ramprogram Erasmus+. Det är den andra insatsen, partnerskap, utav tre delar av Erasmus Mundus programmet som öppnats upp för en extra ansökningsomgång.

Erasmus Mundus programmet ger stöd till att utveckla gemensamma master- och forskarutbildningsprogram, stimulera och underlätta för utbyte och rörlighet med länder i och utanför Europa, samt till att marknadsföra och öka medvetenheten om och kvaliteten i den europeiska högre utbildningen. Erasmus Mundus består av tre delar, så kallade actions/insatser, som bedrivs i konsortier av lärosäten.

De tre delarna är:

  • Gemensamma program - Action 1 
  • Partnerskap - Action 2 
  • Främjande av europeisk högre utbildning - Action 3 

Partnerskap - Action 2
Insats 2, tidigare Erasmus Mundus External Cooperation Window, stödjer partnerskap mellan europeiska lärosäten och lärosäten i särskilt utpekade regioner och länder. Denna insats riktar särskild uppmärksamhet mot socialt och politiskt utsatta befolkningsgrupper. Konsortium inom Insats 2 ska innefatta minst fem lärosäten från minst tre europeiska länder samt ett antal utomeuropeiska. Partnerskapet kan omfatta upp till 20 partners.

Den andra delen av Erasmus Mundus stödjer partnerskapens administration och finansierar stipendier till europeiska och utomeuropeiska studenter för studier på hela eller delar av utbildningsprogram, samt stipendier för lärare och forskare.

Vem kan söka?
Lärosäten kan söka medel för samarbets- och utbytesprojekt med länder utanför EU, EFTA, EES och EU:s kandidatländer. 

Sista ansökningsdag
3 mars 2014 

Budget
Ca 5 miljoner euro 

Mer information
För att komma till ansökningsomgången

/Filip Ingelström

27 Jan 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information