Följ webbsändingen

North Sweden EU-Forum: Ny programperiod, nya möjligheter för norra Sverige i EU! Du har nu möjlighet att se webbsändningen i efterhand från 6 maj i Skellefteå.

06 Maj 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information