fototävling (1)

EU-kommissionen anordnar för tredje gången fototävlingen EU i min region. Målet är att uppmärksammaprojekt som har finansierats via EU:s regionalfond. Passa på att visa upp ditt projekt eller en annan vacker bild av Övre Norrland.

Skicka in ditt bidrag till EU-kommissionens Facebooksida senast den 25:e augusti. Tre vinnare får 1000 euro att köpa digitalfotoutrustning för samt en resa för två till Bryssel under Bryssels Almedalsvecka OPEN DAYS

Läs mer om tävlingen och hur vinnaren utses.

/Jessica Wikström

18 Jun 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information