Framsteg i konkurrenskraft i EU

EU-kommissionen har publicerat en rapport om EU:s regionala konkurrenskraft under 2013. RCI, Regional Competitiveness Index, är EU-kommissionens verktyg för att förstå och förbättra territoriell konkurrenskraft genom att lyfta styrkor och svagheter i EU:s regioner. Resultaten visar att den territoriella konkurrenskraften i EU har en stark regional dimension. Totalt sett rankas regioner i Sverige högt i EU:s rangordning för regionalt konkurrenskraft med Stockholmsregionen i topp som rankas som fjärde region i EU. Övre Norrland har gjort framsteg sedan 2010 då man blev rankad som 118 och nu ligger rankad som 102:a bland de 262 regionerna som berördes i rapporten för 2013.

Sverige i framkant inom teknologi
Rapporten visar att konkurrenskraften i en region påverkas i hög grad av utveckling inom innovation och forskning, infrastruktur, högre utbildning, näringsliv och teknisk beredskap samt graden av decentralisering. De nordiska länderna ligger i topp bland EU-länderna som har en stark decentralisering, bland annat ligger Finland etta, Sverige ligger femma och Danmark ligger trea i rangordningen. Inom makroekonomisk stabilitet ligger Sverige främst bland de nordiska länderna på en tredjeplats. Därtill toppar Sverige EU:s ranking i teknologisk beredskap.

Övre Norrland får betyget 5 av 5
Totalt sett blev Övre Norrland rankad som 102:a bland de 262 regioner som berördes i RCI 2013. Övre Norrlands konkurrenskraftig har ökat sedan RCI 2010 då Övre Norrland fick ett RCI-värde på 0.082 i jämförelse med nuvarande RCI-värde 0.177 från 2013. Inom högre utbildning och livslångt lärande, innovation, teknologisk beredskap och arbetsmarknadseffektivitet ligger Övre Norrland i framkant bland EU:s regioner. Kvar står utmaningar inom infrastruktur, hälsa och grundutbildning. Trots detta räknas Övre Norrland att ha en hög konkurrenskraft och får betyget 5 av 5.

Läs mer i RCI 2013

/Erica Rönnqvist

13 Nov 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information