Greklands ordförandeskap

Grekland tog över EU-ordförandeskapet på nyårsdagen och har ett späckat program under sitt halvår med ordförandeklubban. Ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och social jämlikhet är Greklands prioriteringar under det kommande halvåret.

Grekland vill bland annat ta itu med den höga ungdomsarbetslösheten och göra det lättare för små och medelstora företag att få finansiering.
En annan punkt på dagordningen är den första generationens biodrivmedel och skiffergas. Andra prioriteringar är att förbättra den ekonomiska styrningen i euroområdet och avsluta förhandlingarna om bankunionens nästa steg. Målet är framför allt att förhindra att finanskrisen upprepas.


Samtidigt finns det i nuläget många andra frågor som behöver lösas många frågor måste lösas innan det sittande Europaparlamentet avgår i april. Efter att ha samarbetat nära med det litauiska ordförandeskapet de senaste månaderna har Grekland förberett sig för sina kommande uppgifter och de har bland annat planerat in tretton ministerrådsmöten i Aten samt hundratals formella och informella möten och förhandlingar under det kommande halvåret.

I juli kommer Grekland lämna ordförandeskapet till Italien, som då får hälsa de nya ledamöterna till Europaparlamentet samt den nyvalda EU-kommissionen välkomna.

Besök Greklands ordförandeskaps hemsida

/Jennie Larsson

14 Jan 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information