Grönbokpapper om mHälsa öppet för samråd

Den 10 april lanserade EU-kommissionen ett öppet samråd för att samla in synpunkter på förslaget till Grönboken om mobil hälsa (m-Hälsa). En så kallad grönbok är ett dokument där idéer och åtgärder på olika områden presenteras, vilket senare kan utmynna i strategier eller i vissa fall lagstiftning. Fram till den 3 juli 2014 är det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Vad är mHälsa?

mHälsa står för mobilhälsa och avser medicinska- och hälsorelaterade tjänster som kan användas med hjälp av trådlösa enheter, exempelvis mobiltelefoner eller surfplattor. mHälsa ska i likhet med eHälsa (elektronisk hälsa) verka för att kvalitét och effektivitet inom vård och hälsa ökar och i större utsträckning kan anpassas och styras beroende på patientens behov och specifika förutsättningar.

Inom mHälsa finns flera olika lösningar för att underlätta vardagen för patienter, det kan handla om teknik som gör att patienten enkelt kan avläsa exempelvis hjärthastighet, blodsockernivå och kroppsvärme. Tjänster inom mHälsa kan också bestå av appar med olika funktioner som påminnelser för medicinintag eller kost- och motionsrådgivning, vilket medför att tonvikt flyttas från behandling till förebyggande vård. På marknaden finns redan nära 100 000 appar relaterade till mHälsa, och ett brett användande av sådana skulle även öppna upp för möjligheter att utveckla nya tekniska lösningar inom hälsoområdet.

Samråd - en möjlighet att påverka Grönbokens utformning

Samrådet som nu öppnat fokuserar främst på förbättringsmöjligheter inom mHälsa, exempelvis hur patient- och personuppgiftssäkerheten kan stärkas, och hur entreprenörskap inom området kan främjas på den europeiska marknaden.

Mer information

Läs EU-kommissionens pressmeddelande
Till samrådet
Grönbok om mHälsa 

/Åsa Fors

17 Apr 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information