Hållbarhetsveckan 2014

Varje år i mitten av september, den 16-22, äger den Europeiska trafikantveckan, "European Mobility Week”, rum. Genom upplysningskampanjen skall medborgare i EU motiveras till att cykla, gå och åka kollektivt. Kampanjen ska också uppmuntra städerna till att underlätta för invånarna att använda dessa alternativ. Årets slogan, "Våra gator, vårt val", uppmuntrar människor i hela Europa att skapa den typ av stad som de vill leva i.
Under Europeiska trafikantveckan deltar över 2 000 städer i 43 länder i Europa och anordnar tävlingar och bilfria dagar. Från Norrbotten och Västerbotten deltar 19 kommuner. Under veckan anordnar bland annat Be Green i Umeå en fototävling där man skall ta en bild på sig själv när man cyklar, går eller åker kollektivt, och i Luleå visar kommunen hur de arbetar med hållbar utveckling och sina olika program för ett hållbart Luleå.
Hållbarhetsveckan/SEE-veckan
Samma vecka som EU:s trafikantvecka genomförs Hållbarhetsveckan, SEE-veckan (Social, Ekonomisk och Ekologisk utveckling) i Norrbottens län och Västerbottens län. Denna kampanj syftar till att lyfta hållbarhetsfrågorna på så många olika sätt som möjligt. Norrbotten och Västerbotten har tillsammans över 200 programpunkter under SEE-veckan som syftar till en social, ekonomisk och ekologisk utveckling i norra Sverige och globalt.
Hållbarhetsveckan 2014 i Norrbotten och Västerbotten är 15-21 september. Alla är välkomna att delta. De flesta arrangemang är kostnadsfria och några måste man anmäla sig till för att få plats.

Varje år i mitten av september, den 16-22, äger den Europeiska trafikantveckan, "European Mobility Week”, rum. Genom upplysningskampanjen skall medborgare i EU motiveras till att cykla, gå och åka kollektivt. Kampanjen ska också uppmuntra städerna till att underlätta för invånarna att använda dessa alternativ. Årets slogan, "Våra gator, vårt val", uppmuntrar människor i hela Europa att skapa den typ av stad som de vill leva i.

Under Europeiska trafikantveckan deltar över 2 000 städer i 43 länder i Europa och anordnar tävlingar och bilfria dagar. Från Norrbotten och Västerbotten deltar 19 kommuner. Under veckan anordnar bland annat Be Green i Umeå en fototävling där man skall ta en bild på sig själv när man cyklar, går eller åker kollektivt, och i Luleå visar kommunen hur de arbetar med hållbar utveckling och sina olika program för ett hållbart Luleå.

Hållbarhetsveckan/SEE-veckan
Samma vecka som EU:s trafikantvecka genomförs Hållbarhetsveckan, SEE-veckan (Social, Ekonomisk och Ekologisk utveckling) i Norrbottens län och Västerbottens län. Denna kampanj syftar till att lyfta hållbarhetsfrågorna på så många olika sätt som möjligt. Norrbotten och Västerbotten har tillsammans över 200 programpunkter under SEE-veckan som syftar till en social, ekonomisk och ekologisk utveckling i norra Sverige och globalt.

Hållbarhetsveckan 2014 i Norrbotten och Västerbotten är 15-21 september. Alla är välkomna att delta. De flesta arrangemang är kostnadsfria och några måste man anmäla sig till för att få plats.

Läs mer om Europeiska trafikantveckan på EU-kommissionens hemsida

Läs mer på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida

Läs mer på Länsstyrelsen Norrbottens hemsida

Läs mer på NENETs hemsida

/Erica Rönnqvist

17 Sep 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information