Hur firas Europadagen 9 maj i Norr- och Västerbotten?

Den årliga Europaveckan som arrangeras i Norrbotten och Västerbotten varje år syftar till att uppmärksamma aktuella EU-frågor som är relevanta för Sveriges nordligaste delar.

Europaveckan_logga2

Årets Europavecka har tydligt fokus på information, diskussion och debatt kring det stundande Europaparlamentsvalet som äger rum den 25 maj i Sverige. North Sweden European office är också på plats på hemmaplan och informerar om EU:s nya programperiod för åren 2014-2020. Andra aktiviteter som kommer att äga rum är bland annat en informationsträff om att söka arbete eller volontärtjänst i Europa samt CPMR:s Östersjökommisons årsmöte.

Varför Europadag den 9 maj?
Europadagen firas i Europa sedan 1985 till minne av Robert Schumans deklaration. Det var den 9 maj 1950 som dåvarande franske utrikesministern Robert Schuman lade fram en plan författad av Jean Monnet, som syftade till att skapa ett enat Europa för att bevara freden efter andra världskriget. Deklarationen låg till grund för skapandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). Hans förslag betraktas i dag som startskottet för EU.

Mer information

Webbplats Europaveckan

Aktiviteter under Europaveckan

North Sweden arrangerar fyra informationsdagar om EU:s programperiod i anslutning till Europaveckan, mer information finns på vår hemsida

/Åsa Fors

06 Maj 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information