Hur kan vi göra EU till en bättre plats för små- och medelstora företag?

EU-kommissionen bjuder in till samråd för att samla idéer och feedback om Small Business Act (SBA) - EU:s verktyg för att förenkla möjligheterna för små företag att konkurrera på en större marknad. EU har arbetat med SBA sedan 2008 där syftet är att främja entreprenörskap, lyfta fram ”think small first”-principen (tänka smått först) samt att använda andra verktyg för att hjälpa små- och medelstora företag att överkomma problem som står i vägen för dess utveckling. EU-kommissionen har nu för avsikt att uppgradera SBA och lyssnar därför på små- och medelstora företags åsikter för att förbättra policyn i framtiden.

Inför den kommande förändringen av SBA har följande huvudpelare av policyhantering bestämts att finnas kvar:

  • Tillgång till finansiering
  • Tillgång till marknad och internationalisering
  • Entreprenörskap
  • Effektivare regler
  • Utbildning och kompetens

Utöver dessa önskar EU-kommissionen få ytterligare input på hur framtidens EU-policy skall se ut för att hjälpa små- och medelstora företag.

Samrådet är öppet till 15 december 2014 och sker genom en webbaserad enkät.

Klicka här för att läsa mer om nyheten

Klicka här för att komma direkt till enkäten

/Ludvig Cronqvist

09 Sep 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information