Hur röstade Norrbotten och Västerbotten i EU-valet?

Under 23-25 maj lade medborgarna i EU:s 28 medlemsstater sina röster i Europaparlamentsvalet (EU-valet). Enligt preliminära siffror från Europaparlamentet deltog 43,09 procent av EU:s röstberättigade i valet. Flertalet länder, däribland Sverige, hade officiell valdag söndagen den 25 maj, och enligt Valmyndighetens slutgiltiga siffror ökade det svenska valdeltagandet med drygt fem procentenheter i jämförelse med valet 2009, från 45,53 procent till 51,07 procent. Det slutgiltiga resultatet för Sverige är nu färdigställt, medan resultatet för hela EU fortfarande är preliminärt.

Övre Norrland 

I Norrbottens län lade 47,3 procent av invånarna sin röst i EU-valet, en ökning med 6,87 procentenheter i jämförelse med förra EU-valet 2009. I Västerbottens län var valdeltagandet något högre, 53,69 procent röstade vilket var en ökning med 8,23 procentenheter sedan 2009. 

Flest röster i Norrbottens län fick Socialdemokraterna med 40,67 procent följt av Miljöpartiet med 12,69 procent och Vänsterpartiet med 10,29 procent. I Västerbottens län är ordningen för de tre partierna som fick flest röster densamma som i Norrbotten, men Socialdemokraterna får ett lägre stöd än i Norrbotten (32,82 procent) medan Miljöpartiet och Vänsterpartiet får ett starkare stöd med 14,02 respektive 11,87 procent.

Se statistik från Norrbottens län och Västerbottens län på Valmyndighetens hemsida.

Nationellt

Sverige har 20 mandat i Europaparlamentet, ett mandat innebär en kandidat till Bryssel. Piratpartiet som under tidigare mandatperiod haft två mandat förlorar både dessa och sin representation i Europaparlamentet, medan Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ träder in för första gången med 2 respektive ett mandat. Flest mandat får Socialdemokraterna (5) följt av Miljöpartiet som ökar från 2 till 4 mandat. Moderaterna  får 3 mandat och Folkpartiet skickar 2 representanter till Bryssel medan Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna skickar en vardera.

Mer information om röstresultatet för hela Sverige på Valmyndighetens hemsida.

Mer information om de svenska ledamöter i Europaparlamentet

EU-nivå

I nuläget beräknas den största partigruppen bli EPP- Europeiska folkpartiets grupp där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår. EPP beräknas samla ihop drygt 28 procent av rösterna. Den näst största gruppen, med cirka 25,3 procenta av rösterna, förväntas bli Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D) där Socialdemokraterna ingår. Folkpartiet och Centerpartiets ingår i gruppen ALDE- Alliansen liberaler och demokrater för Europa som förväntas bli tredje största grupp med drygt 8 procent av rösterna, följt av G/EFA- De Gröna/Europeiska fria alliansen (där Miljöpartiet ingår) med nära 7 procent. Vänsterpartiet ingår i gruppen Europeiska enade vänster/Nordisk grön vänster (GUE/NGL) som förväntas bli sjätte största parti med cirka 5,5 procent.

Det är ännu inte bestämt om, och i sådant fall i vilka, partigrupper de svenska nykomlingarna Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna kommer att ingå. Förutom ovan nämnda partigrupper finns ett fåtal övriga redan etablerade grupper, och det finns även möjligheten för ledamöter att avstå från att ingå i en partigrupp eller att bilda en ny sådan. För att en partigrupp ska kunna bildas krävs minst 25 ledamöter från minst 7 medlemsstater.

Ledamöterna för det nyvalda Europaparlamentet kommer att samlas för första gången den 1-3 juli 2014 i parlamentets säte i Strasbourg, då bland annat en ny talman för parlamentet ska väljas och ledamöterna ska organisera sig i partigrupper. 

Mer information om resultatet av valet på EU-nivå finner du på Europaparlamentets hemsida.

/Åsa Fors

28 Maj 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information