Information om de nya EU-programmen

Med anledning av att EU nu går in i en ny programperiod finns många spännande evenemang inom olika policyområden att ta del av.

Nedan följer viktiga datum. Listan uppdateras kontinuerligt.

North Sweden EU-forum

North Sweden anordnar informationsdagar om EU:s fonder och program

2014-04-29 - Överkalix

2014-05-06 - Skellefteå

2014-05-07 - Luleå

2014-05-14 - Lycksele

Mer information

Horisont 2020

2014-06-16 - 10th ITS European Congress

Här hittar du samtliga utlysningar till Horisont 2020

Erasmus+

Flera utlysningar inom Erasmus+ har sista ansökningsdag under mars och april, vissa även under maj. Utlysningarna rör Erasmus+ alla tre områden utbildning, ungdomar och idrott. 

Här hittar du alla aktuella utlysningar

LIFE

Regionalpolitik

COSME/ SMEs

2014-05-14 - Deadline för konsortier att lämna in ansökan inom COSME

Transport

2014-05-19 - Informationsmöte CEF

Hälsa

2014-06-02 - Nationell infoträff EU:s nya hälsoprogram i Stockholm

 

 

25 Feb 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information