Informationsblad om EU:s fonder och program

Den nya programperioden för 2014-2020 innebär nya spännande EU-program och fonder som regioner och kommuner kan söka pengar genom för att finansiera olika projekt. Tillsammans med Mid Sweden European Office har North Sweden European Office gjort kortfattade och lättillgängliga informationsblad för att informera och inspirera till regionalt och kommunalt engagemang inom ramen för EU:s program och fonder 2014-2020.

Året 2014 innebär att EU:s nya sjuåriga budget-  och programperiod drar igång. En stor del av EU:s budget går till att stödja olika projekt, åtgärder och samarbeten inom Europa och närliggande länder. Målsättningarna för programmen och fonderna för programperioden 2014-2020 är i mycket influerade av EU:s övergripande tillväxtstrategi Europa 2020 som spänner över samtliga politikområden.

Informationsbladen som nu finns på vår arkivsida syftar till att ge en översikt över några av EU:s många fonder och program och beskriver bland annat programmens och fondernas mål och utformning, vilka åtgärder och vilka aktörer som kommer att ges stöd, när utlysningar och ansökningsomgångar planeras äga rum, vart ytterligare information finns tillgänglig etc. 

Programmen kommer att uppdateras under programperiodens gång.

Till informationsbladen

/Åsa Fors

06 Maj 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information