Informationsmöte om Kreativa Europa i Umeå

Den 1 januari 2014 startade Kreativa Europa, EU:s nya program för de kulturella och kreativa sektorerna och den första ansökningsomgången är redan igång. En informationsdag anordnas på Bildmuseet i Umeå den 5 februari om Kreativa Europa kl. 13-15.30. 

Inom delprogrammet Kultur finns det möjlighet att söka stöd för europeiska samarbetsprojekt, europeiska nätverk, europeiska plattformar och för översättning och spridning av europeisk skönlitteratur. Sista ansökningsdatum varierar mellan de olika stödformerna, men alla är i mars 2014.

För att informera om Kreativa Europa så anordnar Kulturrådet informationsseminarier om programmet. Seminarierna vänder sig till dem som är intresserade av att delta i europeiska kultursamarbeten och vill veta mer om de möjligheter som Kreativa Europa erbjuder.  

För mer information och anmälan. 

/Filip Ingelström

22 Jan 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information