Informationsmöten om Erasmus+

Under ett antal olika tillfällen under året kommer Universitets- och högskolerådet (UHR) arrangera informationsmöten inom ramen för Erasmus+, EU:s nya program för utbildning, ungdomar och idrott.

Under informationsmötena kommer det ges information om de aktuella programmen, nyheter och vilka prioriteringar som gäller för den aktuella ansökningsomgången. Det erbjuds också speciella skrivarstugor för dem som känner till Erasmus+ programmet och kommit en bit i sin ansökan. UHR arrangerar också upptaktsseminarium, upptaktsmöten, slutrapporteringsmöten och erfarenhetsutbyten under året

Här nedan finns länkar till några av mötena under våren:
10 februari: Informationsmöte Erasmus+ strategiska partnerskap, Stockholm
14 februari: Informationsmöte Erasmus+ strategiska partnerskap, Stockholm

17 februari: Skrivarstuga Erasmus+ mobilitet, Stockholm
3 mars: Skrivarstuga Erasmus+ skolpartnerskap, Stockholm
18 mars: Skrivarstuga Erasmus+ strategiska partnerskap, Stockholm

Mer information finns också på UHRs hemsida.

/Jennie Larsson

 

 

23 Jan 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information