Investeringsguide bredbandsutveckling

Handboken som ges ut av EU-kommissionen för investeringar i höghastighetsinternet innehåller praktiska råd för att hjälpa offentliga aktörer i förberedelser till projekt inom utveckling och underhåll av höghastighetsinternet- och bredbandsprojekt, inklusive de projekt som är medfinansierade av EU. I handboken finns bland annat listor över olika finansieringsmöjligheter för bredbandsnät, vilka instrument och verktyg som kan användas vid projektutveckling av bredbandsnät och förslag på hur offentliga aktörer kan involvera medborgare och skapa samarbeten med andra bredbandsaktörer.

Handboken är en uppdatering av den handbok som publicerades 2011 och har utvecklats av experter inom Engage-projektet som var ett utvecklingsprojekt för höghastighetsbredband för europeiska landsbygden. Projekt för utveckling av bredbandsnät är i många fall berättigade EU-medel genom olika strukturfonder och/eller fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Från 2007 till 2012 skapade strukturfonder förutsättningar för bredbandsutveckling till över 5 miljoner människor inom EU. Målet är för kommande år att öka andelen medborgare inom EU som har tillgång till höghastighetsinternet. Idag är det endast 12 % av hushållen i EU:s landsbygdsområden som har tillgång till höghastighetsinternet, något som EU-kommissionen hoppas på att förändra de närmsta åren.

Läs mer om nyheten här på EU-kommissionens hemsida

Läs mer om CEF (Fonden för ett sammanlänkat Europa)

Ladda hem handboken här

/Ludvig Cronqvist

03 Okt 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information