Invigning av Umeå2014- kickstart på kulturhuvudstadsåret

Enligt preliminära siffor lockade öppningsceremonin av det europeiska kulturhuvudstadsåret i Umeå 55 000 besökare. Det genomgående tema som ceremonin "Burning Snow" präglades av var de åtta samiska årsindelningarna. På talarlistan fanns politiker från lokal, nationell och europeisk nivå.

Helgen 31 januari till 2 februari invigdes Umeå2014, vilket symboliserar den officiella början på stadens roll som europeisk kulturhuvudstad 2014. Umeå innehar denna roll tillsammans med Lettlands huvudstad Riga, och för de båda städerna väntar nu ett år fullspäckat av kulturella aktiviteter och evenemang.

140207Umeåinvigning

                              Foto: Malin Grönborg

Invigningen som ägde rum i ett snörikt Umeå lyfte fram regionens samiska befolkning; samiska artister, musiker och konsthantverkare bidrog till att invigningen präglades av en kultur unik för norra Norden. Programårets aktiviteter genomsyras även de av samernas åtta årsindelningar.

Samtidigt som invigningen kännetecknades av ett tydlig lokalt och regionalt fokus, fanns även politiker från nationell och europeisk nivå bland talarna. Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth betonade det breda engagemanget från regeringens sida, samtidigt som hon framhöll det hårda arbete som kulturinstitutioner i Umeå och andra aktörer i Sverige deltagit i för att göra evenemanget möjligt. På plats under invigningsceremonin fanns även generaldirektören för Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur, Jan Truszczynski. Truszczynski betonade att Umeå2014 innebär att européer får tillfälle att mötas och upptäcka hittills dolda dimensioner av kontinentens rika kulturella mångfald. Evenemanget kan även ses som en möjlighet att se med nya ögon på Europas gemensamma historia och gemensamma värderingar, menade Truszczynski.

Vad innebär det att vara europeiskt kulturhuvudstad?
Att inneha rollen som europeisk kulturhuvudstad innebär inte bara ett omfattande planeringsarbete, det är även en unik möjlighet för Umeå att under året visa upp den kulturella kapacitet som staden och hela norra regionen har att erbjuda på en europeisk arena. Androulla Vassiliou, ansvarig för bland annat kulturfrågor inom den Europeiska kommissionen framhåller att titeln har en enorm betydelse i fråga om långsiktig utveckling, turism och jobbskapande. Europaparlamentet publicerade förra året en rapport som mer konkret belyser vilka långsiktiga effekter kulturhuvudstadsåret fått för städer som arrangerat evenemanget under tidigare år.

North Sweden och Umeå2014 arrangemang i EU
North Sweden kommer under året att arrangera olika event tillsammans med Umeå2014 för att uppmärksamma kulturhuvudstadsåret och Norra Sveriges kreativa näringar på den Europeiska arenan. Först ut kommer en invigning av kulturhuvudstadsåret att arrangeras i Regionkommittén den 20 februari tillsammans med båda kulturhuvudstäderna Riga och Umeå.  Därefter kommer ett seminarium om "Get Creative - Go Baltic!" som är rubriken på det seminarium som North Sweden är med och anordnar den 3 april på Goetheinstitutet i Bryssel och där Umeå2014 medverkar. I anslutning till seminariet ordnas också ett projektcafé där du kan vara med och medverka med ditt kreativa projekt.

Mer om invigningen av Umeå2014:

Till Umeå2014s hemsida

Invigningen kan ses på SVT-Play via denna länk

/Åsa Fors

07 Feb 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information