Invigning UmeåRiga

Den 20 februari invigdes Umeå2014 och Riga2014 i Bryssel. Invigningen hölls i Regionkommittén och var ett evenemang som anordnats i regi av Sveriges och Lettlands ambassadörer i Belgien tillsammans med North Sweden European office. Marie-Louise Rönnmark, ordförande för kommunalstyrelsens kulturhuvudstadsutskott i Umeå var en av talarna på plats.

140221 UmeaRiga2014

Över hundra besökare från främst Brysselbaserade organisationer och institutioner, lettiska, svenska och andra regionala och nationella företrädare samt från EU-kommissionen och EU:s regionala Kommitté deltog vid invigningen, där det bjöds på tal av bland andra nyckelpersoner kring arrangemanget av kulturhuvudstadsåret på hemmaplan.

Marie-Louise Rönnmark, som har haft en hektiskt men oförglömlig tid under förberedelserna kring Umeås kulturhuvudstadsår, var en av huvudtalarna och inledde med att lägga handen för sitt hjärta.
- Om min kropp är Sverige, så ligger Umeå här, förklarade hon och fortsatte med att beskriva den utveckling Umeå genomgått genom att satsa på kulturdriven tillväxt och vikten av att i ekonomiska kristider se vad kulturen kan göra för EU:s länder och invånare.

Aiva Rozenberga, programchef för Riga2014, följde Rönnmark i talarstolen och inledde med att skoja om likheterna mellan Umeå och Rigas invigningar på hemmaplan i januari.
- Om det varit en tävling mellan Riga och Umeå vad gäller vem som hade den mest vintriga invigningen kan man säga att resultatet blev 1-1. I Riga var det kallare, men Umeå kunde bjuda på mer snö.

Kulturella inslag under invigningen bestod av live-musik framförd av den välkända lettiska folkmusiktrion Šmite Karkele Cinkuss, och bildspel från de båda städerna. Bildspelet från Sveriges nordligaste del utgjordes av bilder signerade Torbjörn Jakobsson och Petter Engman som dokumenterat samernas liv. Temat för Umeå2014 är just de åtta samiska årsindelningarna, som också kommer att finnas som utställning i Regionkommitténs lokaler från och med 24 februari och två veckor framåt.

 /Åsa Fors

21 Feb 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information