Jean-Claude Juncker ny ordförande EU-kommissionen

Den 15 juli valde Europaparlamentet Jean-Claude Juncker till EU-kommissionens nya ordförande som ska ta över efter José Manuel Barroso.

140716 juncker
Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens nya ordförande

Jean-Claude Juncker var tidigare Luxemburgs premiärminister och ordförande för Eurogruppen där finansministrarna från de i dagsläget 18 euroländerna regelbundet möts. Europaparlamentet valde EU-kommissionens ordförande på förslag från Europeiska rådet, som vid nomineringen måste ta hänsyn till resultatet från EU-valet i maj där EPP (konservativa/kristdemokrater) i Europaparlamentet är den största gruppen.

Inför omröstningen presenterade Junker sin agenda över hur han tänker leda EU-kommissionen under de kommande fem åren. Det främsta av de tio löftena i hans ”agenda för jobb, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring” är en investeringsplan för att öka konkurrenskraften i EU-länderna. Bl.a. vill Juncker skapa en digital inre marknad för konsumenter och företag. Han vill också  stärka andelen förnybar energi i Europa och skapa en energiunion som ska göra att EU blir världsledande i förnybar energi. Jean-Claude Juncker kan nu inleda arbetet med att sätta samman nästa EU-kommission som väntas tillträda i november. 

Under onsdagens toppmöte den 16 juli var det planerat att medlemsländernas regieringscheferna skulle besluta om vem som blir EU:s utrikesrepresentant och ny rådsordförande. Men då oenighet råder om vem som ska få toppjobben inom EU skjuts nu utnämningarna till slutet av augusti. 

Läs mer om Jean-Claude Junckers prioriteringar

Läs mer på Europaparlamentets hemsida

/Martha Bahta

18 Jul 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information