Junckers prioriteringar

I ett brev som EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, tillsammans med vice-president Frans Timmermans skickat till EU-parlamentets ordförande, Martin Schulz och Metteo Renzi, Italiens premiärminister och ansvarig för Italiens ordförandeskap i EU, listas tio prioriteringar om vad EU skall arbeta med och uppnå det kommande året.

Det är enligt EU:s stadgar EU-kommissionen som föreslår EU:s årliga och fleråriga handlingsram, men Juncker hävdar att han vill dela med sig av EU-kommissionens initiala tankesätt innan ett handlingsförslag officiellt lämnas över. Listan är en konkretisering av de viktigaste prioriteringarna Juncker och den nya EU-kommissionen har lyft fram som EU:s nya fokusområden för den kommande mandatperioden.

De tio politiska riktlinjer har redan Juncker presenterat när han blev godkänd som EU-kommissionens ordförande av Europaparlamentet den 15 juli 2014. Det nya är de "punkter" som anger vad han tror skulle kunna uppnås redan 2015.

Nya arbetstillfällen, tillväxt och en marknad för digital ekonomi
Som första prioritering vill Juncker se nya arbetstillfällen genom tillväxt och investeringspaket som leder till nya jobb. Europas globala konkurrenskraft och förmåga att komma starkt ur den senaste ekonomiska krisen är övergripande frågeställningar som måste genomsyra alla politiska beslut inom EU. Europa 2020-strategin måste utvärderas för att mer effektivt kunna följas upp och sätta nya mål i framtiden. Juncker vill också understryka vikten av en digital marknad där flödet av digitala varor och tjänster måste kunna flöda fritt inom EU. Genom en gemensam digital marknad kan EU generera upp till 250 miljarder euro i tillväxt samtidigt som man skapar förutsättningar för tusentals nya jobbtillfällen.


Energiunion och krafttag mot klimatförändringar

Juncker vill se en uppföljning av klimat- och energipaketet 2030, ett beslut som togs i oktober 2014 om nya mål för EU:s långsiktiga energi- och klimatstrategi. Den europeiska Energiunionen är också ett initiativ från den nya kommissionen och Juncker hoppas kunna stärka europeisk energimarknad samtidigt som nya satsningar på utbyggnad av förnyelsebara energianläggningar måste prioriteras för att nå Europa 2020-målen. Under måndagen den 17 november 2014 talade Maroš Šefčovič, EU-kommissionär och ansvarig för Energiunionen, under en konferens om EU framtida energipolitik om stärka EU:s interna energiproduktion i kombination med kraftigare investeringar i förnyelsebar energi. Inför klimatkonferensen i Paris nästa år vill Juncker vara tydlig att EU skall leda vägen i kampen mot klimatförändringar och utsläpp av växthusgaser.

Europeiska Unionen för en starkare global ekonomi

Vidare handlar flera prioriteringar om förslag för att stärka EU:s ekonomiska och industriella position och arbeta för att komma ur den ekonomiska krisen som har präglat europeisk ekonomi de senaste sex åren. Bland annat ser den nya kommissionen att arbete med ekonomisk kris-hantering, nya skatteregler och metoder för att förhindra skattefusk samt frihandelsavtal med USA skall prioriteras de närmaste åren. Det europeiska valutasamarbetet måste förbättras och göras mer jämställt mellan medlemsstaterna som ingår i eurozonen.

Den andra delen av brevet handlar om ett förslag till ett nytt interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning, som skall fastställas innan slutet av detta år. Tanken är att de tre institutionerna i ett tidigt stadie bör komma överens om ett flerårigt program med strategiska mål och resultat för den 5-åriga mandatperioden, med chans till översyn efter halva perioden.  Enligt Juncker och Timmermans vill EU-kommissionen fokusera på de områden där det finns bäst chans till ny lagstiftning.

Före årsskiftet skall EU-institutionerna kommer överens om de gemensamma prioriteringar inför EU:s handlingsplan för år 2015 där bland annat de nya prioriteringarna skall realiseras och väntas presenteras i mitten av december.

Läs pressmeddelandet från EU-kommissionen

EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Junckers brev

Läs mer om Junckers tio politiska riktlinjer

/Ludvig Cronqvist

18 Nov 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information