Kvinnor i Östersjöområdet

Den 5 mars anordnade Hanse-office (Hamburgs regionskontor i Bryssel) en workshop på ämnet kvinnligt företagande och integrering av kvinnor på arbetsmarknaden i Östersjöområdet. Under workshopen kunde deltagarna ta del av nya rön inom forskning kring kvinnors verksamhet i området, och lyssna till representanter som jobbar med jämställdhetsfrågor för olika EU-organ.

140305WomenBalticSea

Östersjöområdet är i stort behov av kompetent arbetskraft, i synnerhet vad gäller företagare med goda idéer som kan bidra till ekonomisk tillväxt och anställningsmöjligheter. För att bemöta detta behov är det viktigt att all kompetens tas till vara på oberoende av kön.

Sysselsättningsgraden bland kvinnor skiljer sig markant mellan länderna i Östersjöområdet, där exempelvis Sverige och Norge ligger i framkant medan länder som Polen och Litauen har en förhållandevis låg sysselsättningsgrad bland kvinnor. Trots att kvinnor numer gått om män vad gäller högre utbildning, innebär institutionella och marknadsförutsättningar ofta att kvinnor väljer, eller är tvungna, att arbeta deltid eller med arbeten som dem är överkvalificerade för i större utstäckning än män.

Studie om kvinnors inställning till att starta företag
Men samhälleliga förutsättningar är inte det enda problemet när det kommer till ökad kvinnlig sysselsättning och företagande. Elisabeth Bublitz från Hamburg Institute of International Economics, presenterade en färsk studie om bland annat inställningen till att starta företag.
- När det kommer till att starta företag, visar det sig att kvinnor och män i Östersjöområdet har liknande uppfattningar om hur goda förutsättningarna är för att starta ett företag. När vi kommer till tron på den egna förmågan att driva ett framgångsrikt företag skiljer sig dock uppfattningen mellan kvinnor och män. Bara 25 procent av kvinnorna i vår undersökning svarade att de trodde att de kunde starta ett framgångsrikt företag, medan motsvarande siffra bland män är 50 procent.

Norrbotten i topp vad gäller kvinnligt företagande i Sverige
Enligt Tillväxtverkets rapport Kvinnors och mäns företagande  från 2012 skiljer sig andelen företag som drivs av kvinnor beroende på vart i Sverige man befinner sig. Norrbottens, Stockholms, Kalmar och Uppsala län är de län som har högst andel företag med 0-49 anställda som drivs av kvinnor. Norrbotten toppar listan, där 24,8 procent av företag inom denna kategori drivs av kvinnor, där motsvarande siffra för Jönköpings län (som ligger längst ner på listan) är 19,1 procent.

Tydligare jämställdhetsperspektiv i nya programperioden
Näringsminister Annie Lööf lanserade 2012 handlingsplanen för regional tillväxt, vilken genomförs i samtliga län i landet med Tillväxtverket som stöd. Ett av målen med handlingsplanen är att jämställdhetsperspektivet i de nya strukturfondsprogrammen 2014-2020 skall stärkas, och i större utstäckning uppmana den regionala nivån att ta tillvara på kvinnor och mäns kunskaper, affärsidéer och innovativa lösningar och bidra till jämställd tillväxt.

Läs mer om EU-kommissionens jämställdhetsarbete här
Läs mer om Europaparlamentets jämställdhetsarbete här

/Åsa Fors

 

05 Mar 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information