Lansering Erasmus+ 2014 2020

EU-kommissionen har slagit ihop sju program från föregående programperiod och skapat Erasmus+, det nya ramprogrammet för utbildning, ungdomar och idrott. Programmet pågår mellan 2014-2020 och ersätter EU-programmen Ung och Aktiv i Europa, Erasmus Mundus, Tempus och Programmet för livslångt lärande. Nytt för Erasmus+ är att sport nu är en del av programmet.

Erasmus+ har en budget på 14,7 miljarder euro för de kommande sju åren, vilket är en ökning med 40 procent från föregående period. Programmet är utformat för att öka kompetensen och anställningsbarheten hos ungdomar samt modernisera utbildning, idrott och ungdomsarbete. Inom ramen för Erasmus+ finns möjligheten att för både individer och gränsöverskridande samarbeten att ansöka om bidrag. EU-kommissionen säger att programmet kommer ge över 4 miljoner européer möjlighet att studera, träna, volontera eller få arbetslivserfarenhet i ett annat land.

Utlysningar inom programmet:

Enskilda personers rörlighet inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom (deadline 17 mars)
Enskilda personers rörlighet, endast ungdom (deadline 30 april samt 1 oktober)
Gemensamma mastersexamina (deadline 27 mars)
Storskaliga evenemang inom Europeiska volontärtjänsten (deadline 3 april)
Strategiska partnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdom (deadline 30 april)
Strategiska partnerskap, endast ungdom (deadline 1 oktober)
Kunskapsallianser, sektoriella allianser (deadline 3 april)
Kapacitetsuppbyggnad på ungdomsområdet (deadline 3 april samt 2 september)
Möten mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet (deadline 30 april samt 1 oktober)
Professurer, moduler, centrum, bidrag till utbildningsinstitutioner, sammanslutningar, nätverk och projekt (deadline 26 mars)
Partnerskap för samarbete inom idrott (deadline 15 maj)
Ideella europeiska idrottsevenemang (deadline 14 mars samt 15 maj)

Erasmus+ består av tre delar:

Mobilitet (här ingår bland annat Europeisk volontärtjänst, ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
Projektsamarbete (partnerskap och utvecklingsprojekt mellan olika organisationer).
Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå).

I Sverige är Ungdomsstyrelsen ansvarig för ungdomsdelen i programmet och Universitets- och högskolerådet utbildningsdelen. Det är ännu inte bestämt vilken myndighet som ansvarar för idrottsdelen av Erasmus+.

Ungdomsstyrelsen har den 10 februari en lanseringskonferens för att introducera det nya programmet.  Läs mer om programmet och anmäl dig här.

Besök EU-kommissionens Erasmus+ hemsida

/Jennie Larsson och Jessica Wikström

 

29 Jan 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information