Lettland ordförande för EUs ministerråd 2015

Den 1 januari 2015 tar Lettland över ordförandeskapet för Europeiska Unionens ministerråd, för första gången sedan landet gick med i EU 2004. Detta är också det första ordförandeskapet som helt sammanfaller med den nya politiska cykeln, därför kommer prioriteringarna vara starkt kopplade till de som EU-kommissionen och Europeiska rådet tagit fram, med särskild tonvikt på jobb, tillväxt och investeringar, men också på den digitala ekonomin och energi. Lettlands ministrar möter i dagarna med EU-kommissionens kollegium i ett officiellt sammanträde där bland annat Lettlands prioriteringar som ordförandeland skall diskuteras. Under 2015 har Lettland som syfte att driva EU:s nya politik inom investeringar och hållbar tillväxt. Nuvarande innehavarare av ordförandeskapet är Italien som har bland annat har prioriterat utrikespolitiska frågor inom EU.

Den 21 november presenterade Ilze Juhansone, ambassadör vid Lettlands ständiga representation vid EU, de tre huvudområden som landet skall arbeta med under den kommande ordförandeskapsperioden är ett konkurrenskraft och tillväxt, den digitala agendan samt att öka EU:s roll som en global aktör. Under ordförandeskapet kommer Lettland att anordna cirka 200 olika evenemang och konferenser, där Eastern Partnership Summit kommer att vara ett av de största men även planeras europeiska möten som eHealth Week, Digitala agendan Assembly, Europeiska konferensen om standardisering, Social Partners Forum och andra viktiga arrangemang. Lettland arbetar i nära samarbete med Italien och Luxemburg (som har ordförandeskapet andra halvan av 2015) och de tre länderna har satt långsiktiga mål för vad deras ordförandeskap i EU skall leda till. De tre länder som är ordförande efter varandra samarbetar i en trio. Det innebär att de också presenterar ett gemensamt så kallat 18-månadersprogram med övergripande prioriteringar.

Ordförandelandet förhandla med andra EU-institutioner
Den viktigaste uppgiften som ordförandeland är att organisera och leda arbetet i EU:s ministerråd som bland annat ansvarar för att sammankalla möten och göra dagordningar och arbeta fram underlag till möten. Det är också ordförandelandets uppgift att föra ministerrådets talan mot andra EU-institutioner som EU-kommissionen och Europaparlamentet och landet sköter även förhandlingarna när ministerrådet behöver förhandla med Europaparlamentet om kommande EU-lagstiftning. Sverige prioriterade bland annat Östersjöstrategin när vi var ordförandeland 2009.

I ordförandeskapets arbetsprogram är följande prioriteringar:

1) EU: s konkurrenskraft och tillväxt,
2) Användning av europeiskt digitalt potentialen i EU utveckling,
3) Att stärka EU: s roll som global aktör.

Läs mer om Lettlands ordförandeskap för EU:s ministerråd

Läs mer om Eastern Partnership Summit i Riga 2015

/Ludvig Cronqvist

03 Dec 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information