Live NS EU-Forum

Du kan följa North Swedens EU-Forum via vår webbsändning i efterhand från Lycksele den 14 maj.

Ny programperiod, nya möjligheter för norra Sverige i EU!

Lycksele 14 maj 2014 - pågår mellan kl. 9:45-16:30

14 Maj 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information