Norrbottens Läns Landstings medverkan under Open Days Cinema i Bryssel

Norrbottens läns landstings videoklipp om projektet ”Best Agers” har valts ut och kommer att visas under Open Days, som en del av ”Open Days Cinema” den 7-8 oktober. På Regionkommittén har du chansen att se detta videoklipp, som är ett av många goda exempel av projekt som drivs för att bidra till regional och urban utveckling i hela Europa.

Tillsammans med 18 andra partners i östersjöområdet har landstinget i Norrbotten varit med i projektet Best Agers och utvecklat strategier för åldersmedvetenhet på arbetsplatser med målet att ta tillvara på den äldre arbetskraften långsiktigt.

”Best Agers” tar till vara på äldre människors kompetens
I projektet ”Best Agers”, som bland annat Norrbottens landsting har varit delaktig i (2010-2012), har man arbetat med att minska effekterna av generationsväxling. Projektet har fokuserat på möjligheterna att använda 55-plussarnas kunskaper och erfarenheter. Genom projektets utvecklade strategier ska denna outnyttjade pool av äldre professionella mobiliseras och tas tillvara - under vilka villkor de kan arbeta kvar längre, om de själva kan bli företagare, hur de kan vara mentorer åt yngre och andra äldre, om de kan och vill göra en aktiv insats, för att motverka de negativa effekterna av de demografiska förändringarna.

Open Days Cinema äger rum 7 -8 oktober, 17:15-18:15 i Regionkommittén byggnad (adress: Rue Belliard 93).

Läs mer om projektet på ”Best Agers”s hemsida

Läs mer om Norrbottens Läns Landstings deltagande på hemsidan

/Erica Rönnqvist

22 Sep 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information