North Sweden medverkade under EU Design Days i Bryssel

Den 24-26 september var North Sweden medarrangör för EU Design Days tillsammans med initiativtagaren ERRIN, det regionala forskningsnätverket som North Sweden är medlem i, och andra deltagande regioner, på Microsoft Innovation Center i Bryssel. Ca 190 deltagare samlades när Design Days arrangerades för tredje året och har blivit en mötesplats för regionala aktörer inom design, företrädare från industrin och även EU-kommissionen samt andra aktörer inom EU som har betydelse för EU:s arbete med satsningar på design och kreativa näringar. Talare från North Sweden regionen var Helena Karlberg, från LTU Business, som informerade om platsinnovation som ett instrument för attraktiva samhällen och regional tillväxt.

Helena speech web
Helena Karlberg från LTU Business talar om platsinnovation.

Platsinnovation för attraktiva samhällen i norra Sverige
Som avslutande talare under EU Design Days talade Helena Karlberg, LTU Business, om hur platsinnovation kan användas som verktyg för att skapa attraktiva samhällen och regional tillväxt i glesbefolkade regioner såsom i Norrbotten, lika väl som storstäder som Barcelona. Platsinnovation handlar om att identifiera och lyfta de unika egenskaperna man har genom design och innovation. Målet är att skapa ett gemensamt tema för platsen där alla byggstenar presenterar en samlad profilering och gör platsen mer attraktiv att besöka och leva i. Under presentationen tog Helena Karlberg upp ishotellet Jukkasjärvi och BMW:s istestbanor i Arjeplog som exempel på platsinnovationslösningar där klimatet och kylan skapat förutsättningar för nya näringar.

Hur stöttar vi unga designers och entreprenörer?
Under Design Days var temat hur man skall definiera det ekonomiska värdet av design samt hur man skall stödja unga designers och entreprenörer. Design Days inleddes under onsdagen med talare från Sydafrikanska ambassaden och Kapstaden som är Designhuvudstad 2014. På torsdagen inledde Robin Edman från, Stiftelsen Svensk Industridesign, med att tala om hur design skapar värde och hur små- och medelstora företag kan använda sig av design för att utvecklas. Förmiddagssessionen avslutades med en round-tablediskussion där temat unga designers diskuterades flitigt. På torsdagens eftermiddagssession gick deltagarna med i parallella workshoppar där bland annat Linnéuniversitet höll i en session som handlade om hur man kan minska gapet mellan utbildning och arbetsmarknaden för unga designers.

Publiken web
Paneldiskussion om stöd till unga designers.

Mer information om programmet och om EU Design Days (här kommer presentationer och bilder från Design Days att presenteras inom kort)

Mer information om LTU Business

/Ludvig Cronqvist och Erica Rönnqvist

01 Okt 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information