NSPA Forum bodo

Den 4-5 november gick årets Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) Forum av stapeln i Bodø, Nordland, Norge. Det var det åttonde forumet för NSPA-nätverket som består av 14 regioner i norra Sverige, norra Norge samt östra och norra Finland med de fyra brysselbaserade kontoren som samlande kraft för det EU-baserade arbetet. Huvudpunkterna för forumet var dels diskussioner om NSPA:s roll och inriktning kopplat till EU:s arktiska policyarbete, dels att landa i att gå vidare med en gemensam OECD-studie för hela NSPA-området.

 141105 Mikael Nspa

EU:s Arktiska politik på agendan

Efter en välkomsthälsning av ordföranden för Nordland Fylke, Tomas Norvoll, och en presentation av NSPA-nätverkets arbete av Kari Aalto, East and North Finlandkontoret, fokuserade forumet på de Arktiska frågorna. De ligger högt på agendan för värden för årets forum, Nord-Norge, och därtill allt mer synliga även i Bryssel med NSPA som en relevant partner för EU:s aktörer, exempelvis synligt i de samiska möten som North Sweden medverkade till under oktober (se länk nedan).

Anastasia Leonenko från Tromsø Arktiska Universitet redogjorde för den omfattande EU-studie om utmaningar och möjligheter för Arktis som genomförts inom ramen för det Arktiska informationscentret i Rovaniemi och som presenterades i Bryssel tidigare under hösten (se länk nedan). En stor del av det som studien redovisar och de rekommendationer som den ger för framtiden ligger nära och i linje med det som regionerna i NSPA har intressen i och har behov av att arbeta med.

Trond Hauknes från North Norwaykontoret följde upp med vikten av fungerande infrastruktur för att knyta ihop Europas Arktiska områden med övriga EU.

Den arktiska diskussionen avslutades med att Mikael Janson från North Sweden, utifrån ett antal uppställda frågeställningar, höll i ett samtal mellan forumdeltagarna om vilken roll NSPA som nätverk skall spela i den Arktiska diskussionen och om det rentav borde heta NSPA2. Northern Sparsely Populated Arctic Areas. Slutsatsen var att gentemot EU öka NSPA:s delaktighet i pågående processer och se till att de regionala intressena för NSPA synliggörs utifrån den plattform NSPA redan är, med respekt för att regionerna på hemmaplan kan lägga lite olika tyngd i vad det är att vara del av Arktis eller inte.

141105 grupp NSPA

OECD-studie på gång för NSPA

Det andra huvudtemat för forumet var den territoriella studie av de 14 regionerna och NSPA som helhet som North Sweden genom Europaforum Norra Sverige medverkat till och förberett för i dialog med OECD i Paris. Utgångspunkten är att följa upp de tidigare studier över NSPA som Nordregio gjorde 2005 och 2009 inför nuvarande EU-programperiod med en fördjupad studie av NSPA:s utmaningar och möjligheter. Det kan tjäna som dels ett redskap för det fortsatta gemensamma regionala utvecklingsarbetet, inom och mellan de enskilda regionerna samt för hela NSPA, dels utgöra underlag för NSPA i kommande förhandlingar i EU om nästa programperiod.

Kerstin Brandelius från Mid Swedenkontoret gav en sammanfattning av förslaget från OECD och Fredrik Gunnarsson, internationell strateg Region Västerbotten, samt Anna Nordin, ekonom på Region Västerbotten, berättade om de vinster de ser från Region Västerbottens sida med en sådan studie och hur planeringen för den ser ut.

Jan Edøy från den norska representationen i Bryssel medverkade också med de norska nationella perspektiven på EU:s regionalpolitik kopplat till NSPA:s framgångsrika arbete på Brysselarenan och några personliga perspektiv på den av NSPA skissade OECD-studien.

Mikael Janson med stöd av Lars Wikman, båda North Sweden European Office, gjorde inför det avslutande passet därtill en presentation om NSPA som en smart region i EU och perspektiv att ha med i det regionala utvecklingsarbetet för att nå framgång gentemot EU och i vilken en samlad regional studie är en viktig pusselbit. Presentationen var en uppföljning av den som Mikael gjorde i samband med NSPA-seminariet under Open Days (se länk om det nedan).

Forumet avslutades med en allmän diskussion om NSPA:s arbete framåt och vikten av att få med alla regioner på OECD-studien, vilket konfirmerades på det styrgruppsmöte för NSPA-nätverket som hölls i anslutning till forumet. Alla NSPA-regionerna är i princip med på det förslag till koncept för en sådan studie som OECD presenterat och nu vidtar slutgiltig förhandling om konkret upplägg och genomförande.

141105 Jon Nspa

 

Mer information om forumet med presentationerna kommer att läggas upp på NSPA:s hemsida

Läs mer om North Swedens medverkan i samiska möten under oktober

Läs mer om den nyligen presenterade EU-forskningsstudien om Arktis

Läs mer om NSPA-seminariet vid årets Open Days

/Mikael Janson

05 Nov 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information