NSPA seminarium under Open Days

Under Open Days, regionernas och städernas vecka i Bryssel, kommer North Sweden tillsammans med övriga regioner i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) anordna ett seminarium om smart specialisering i glest befolkade områden och om NSPA-nätverket som plattform för påverkansarbete i EU.

Konferensen är ett bra tillfälle för dig att få en uppdatering om NSPA:s framsteg och pågående arbete samt att nätverka med dina NSPA kollegor. Seminariet kommer att fokusera på Europa 2020, smart specialisering i NSPA-området, NSPA:s engagemang i det europeiska innovationspartnerskapet för smarta städer och samhällen och om NSPA-nätverket som plattform för påverkansarbete i EU.

Varmt välkomna!

Datum: 7 oktober, 16.00–18.00
Plats: Norweigian Mission to the EU, Rue Archimede 17, 1000 Bryssel

Evenemanget kommer att ha en cocktailmottagning.

Ett detaljerat program kommer att finnas tillgängligt inom kort.

För anmälan till konferensen, vänligen kontakta Helle Hamnevoll

För kontaktinformation:
Mari Røsten
Advisor
North Norway European Office
+32 2 237 69 03

Program och hållpunkter

/Erica Rönnqvist

10 Sep 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information