Ny handbok om stöd till bredbandsutbyggnad

Den 8 maj lanserade EU-kommissionen en handbok för att hjälpa alla intressenter som planerar att investera i bredband. Handboken riktar sig till bland annat kommuner och företag som är intresserade av investering i bredbandsutveckling eller funderar på möjligheter att medfinansiera projekt med EU:s struktur och investeringsfonder.

- Bredband ökar den ekonomiska tillväxten. Denna handbok hjälper lokala och landsbygdskommuner i synnerhet att använda offentliga medel på ett lämpligt sätt för att installera bredband så att medborgarna kan njuta av snabbare och bättre anslutningsmöjligheter överallt, sa EU-kommissionär Neelie Kroes, ansvarig för den digitala agendan.

Handboken baseras på de riktlinjer från 2012 som tagits fram för statsstöd till bredband. I handboken går det läsa hur ett bra projekt kan utföras från start, vem som ska kontaktas på regional och EU-nivå för att få finansering och råd och skillnader i regelverket för bredband och snabbt bredband.

Till handboken 

Läs mer om bredband i den Digitala agendan

/Jessica Wikström

16 Maj 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information