Ny jämställdhetsrapport

Studien i den nya jämställdhetsrapporten från Europaparlamentet tittade på könsskillnader i lön, pensioner och sysselsättning. Studien visar på att jämställdheten i Europa har avstannat. Den ekonomiska krisen minskade könskillnaderna, men detta var inte på grund av att kvinnors situation förbättrades utan att mäns situation blev sämre.

Enligt rapporten har arbetsvillkoren i Europa försämrats. Arbetsgivarna har gjort ett försök att minska kostnaderna men detta har i sin tur gett sämre arbetsvillkor. Kvinnor skulle hellre acceptera ett låglönearbete än att vara arbetslös. Studien visar däremot att de sektorer som har starka fackföreningar ger ett bättre skydd för kvinnor och har lägre löneklyftor. Pensionsgapet är det största ojämlikheten mellan män och kvinnor. Kvinnor tenderar att ha kortare karriärer och de tar ledigt för att ta hand om barn vilket ger en negativ långsiktig påverkan på pensionen.

För närvarande är Europaparlamentet drivande för införandet av en ny jämställdhetsstrategi som ska gälla efter 2015.

Europaparlamentets nya jämställdhetsrapport för mer information

/Erica Rönnqvist

10 Sep 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information