Ny tillväxtrapport från EU

Inför 2015 har EU-kommissionen publicerat en tillväxtrapport som beskriver hur EU närmast skall kunna arbeta för att skapa hållbara arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Med stöd från EU:s nya investeringsplan om 315 miljarder euro skall EU prioritera smarta och ökade investeringar, ökat skatteansvar och strukturella reformer. EU-kommissionär och vice-president, Valdis Dombrovskis, med ansvar för euron och social dialog, menar att EU riskerar att under fortsatt lång tid präglas av låg ekonomisk tillväxt om inte kraftiga investeringar verkställs de kommande åren.

Rapport om svag tillväxt i hela EU
I rapporten presenteras att EU:s reella BNP-tillväxt förväntas bli 1,3 % för hela 2014. Under 2015 förväntas tillväxten öka något och den totala BNP-tillväxten förväntar till ca. 1,5 %. Under augusti månad fanns det 24,6 miljoner arbetslösa i EU, av dessa är 5 miljoner i åldern 15-24 år. Den låga räntan förväntas fortsätta och gradvis öka under 2015 och 2016. Räntan under 2014 ligger på 0,6 % i hela EU och fram till 2016 förväntas räntan ha stigit med en procent till 1,6 %. Vidare rapporteras att EU:s medlemsländers bruttoskuld i förhållande till BNP kommer att minska.

Ökade investeringar för jobbtillfällen och tillväxt
Sedan den globala finanskrisen har EU lidit av låga investeringar. Enligt EU-kommissionen krävs det att gemensamma och koordinerade investeringar på ett europeiskt plan för att hindra och vända den negativa ekonomiska utveckling som har präglat EU under flera år. Investeringar skall ske för att bland annat modernasera välfärdssystem, finansiera utbildning, forskning och innovation, skapa nya försättningar för moderna och hållbara energisystem och bereda väg för utvecklingen av bredband i hela EU. EU-kommissionens nya investeringsplan är ett steg i detta och med hjälp av tydliga och riktade investeringar inom olika sektorer skall EU:s ekonomi stimuleras.

Strukturella reformer och skatteansvar
Nya reformer som skall skapa förutsättningar för en inre marknad för energi, telekom och transport. Genom att ta bort barriärer inom sektorer som förhindrar fritt flöde av varor och tjänster inom EU skall alla medlemsländer få bättre tillväxtmöjligheter. För medlemsländerna handlar det om att tackla hög arbetslöshet och göra arbetsmarknaden mer dynamisk i ett europeiskt perspektiv. Att i ett långsiktigt perspektiv också minska medlemsländers statsskulder och påverka nationella skattemekanismer för ett mer tillväxtvänligt finansklimat. Skattesystem hos EU:s medlemsstater behöver bli mer rättvisa och effektiva samt skattefusk måste bekämpas enligt gällande regler.

Ladda hem rapporten här

Läs mer om tillväxtrapporten

Läs pressmeddelandet

Läs tidigare nyhet om EU-kommissionens nya investeringsplan

/Ludvig Cronqvist

03 Dec 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information