Öppen dataplattform

Efter presentationen av den sjätte rapporten om EU:s sammanhållningspolitik från EU-kommissionen har en dataplattform öppnats som innehåller information om de investeringar som gjorts och de resultat som uppnåtts för att främja debatten och skapa en öppen dialog om utförandet av EU-medel.

Statistik om EU:s sammanhållningspolitik och norra Sverige
Datauppgifterna om EU:s sammanhållningspolitik finns tillgängliga för alla och utan kostnad. Det välkomnas att kommentera de data som presenteras på dataplattformen och förslag på ytterligare datauppsättningar. I dataplattformen kan du hitta statistik om norra Sveriges i förhållande till EU-medel om bland annat sysselsättningsgrad, BNP per capita, tillväxten på BNP per capita, a förändring i arbetslösheten, befolkning med eftergymnasial utbildning och mycket mer.

Statistik om norra Sveriges sammanhållningspolitik i EU finns att läsa om på EU-kommissionens öppna dataplattform 

Mer information om EU-kommissionens sjätte rapport om sammanhållningspolitiken finns att läsa här 

/Erica Rönnqvist

10 Sep 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information