Övre Norrland kammade hem mest kulturpengar från EU 2013

Som ett steg i att evaluera en föregående programperioden, 2007-2013, har Statens kulturråd tagit fram två rapporter som beskriver svensk medverkan i regionala och territoriella EU-stödda projekt som varit delfinansierade genom EU. För Övre Norrland (Västerbotten och Norrbottens län) handlar det totalt om nästan 9 miljoner kronor som finansierats genom EU:s regionala strukturfondsprogram, med en total budget för de tre projekten om cirka 17 miljoner kronor.

Bland projekten är AKKA (Affärsutveckling, Kreativa företagare genom Kompetensutveckling för Attraktiva Boendeorter) som drivs av Svenska Samernas Riksförbund ett av de som fått beviljat EU-stöd. Projektet hade som syfte att driva en förstudie kring företagsutvecklande aktiviteter med särskilt fokus på samiska företagare inom kulturella och kreativa näringar. Ett annat norrländskt projekt som fått bevilat EU-stöd inom kulturnäringen är Turistiskt kluster i Region 8, ett projekt med mål att hitta en gemensam samverkansplattform mellan ett antal inlandskommuner i Västerbotten. Projektets resultat kommer eventuellt att utgöra grunden för ytterligare en ansökan i nästa programperiod 2014-2020, för ett turistiskt klusterprojekt.

Centek på LTU driver kulturprojekt med fokus på design
Ett projekt som drivs genom Centek vid Luleå tekniska universitet är det sista norrländska projekt att få beviljat EU-stöd under 2013. Projektet som går under namnet Designarena Nord II syftar till att utveckla och öka intresset för industriell design inom företag och organisationer för att öka konkurrenskraften. För att främja positiv konkurrenskraft och attraktivitet inom olika företag utvecklas ett affärsverktyg som kan användas av norrländska entreprenörer inom industridesign. Projektet genomförs under tre år och har en total budget om cirka 14,4 miljoner kronor, varav hälften är medfinansierat med hjälp av EU-stöd.

Övre Norrland i framkant när det kommer till EU-stöd inom strukturfonder
Under 2013 beräknar kulturrådet att totalt 11 svenska kulturprojekt sammanlagt fick cirka 20,5 miljoner kronor i form av EU:s regionala strukturfondsprogram. Övre Norrland, med tre projekt och totalt 8,66 miljoner kronor i form av EU-finansiering, är den region som har fått den största andelen EU-stöd inom strukturfonder i hela Sverige. Utöver de medlen som avsats inom EU:s regionala strukturfonder har flera projekt med kulturanknytning inom de gränsöverskridande programområdena Norra periferiprogrammet och Interreg Nord beviljats EU-medel för kulturprojekt. Även från den europeiska socialfonden har medel för projekt med kulturanknytning öronmärkts till övre Norrland.

Läs nyheten

Ladda hem “Stöd till projekt med svensk medverkan inom EU:s ramprogram kultur 2013 (pdf)

Ladda hem “Redovisning av projekt med kulturanknytning i EU:s strukturfonder 2013 (pdf)

Läs mer om Centeks program Designarena Nord II

Läs mer om Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer om europeiska socialfonden

/Ludvig Cronqvist

20 Okt 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information