Open Days Cinema

Den 7-8 oktober 2014, under OPEN DAYS i Bryssel, kommer deltagare att få ta del av videoklipp som visar upp goda exempel i form av projekt som drivs för att bidra till regional och urban utveckling i hela Europa. Arrangör är Regionkommittén, och har som målsättning är att visa rörliga bilder från så många medlemsstater som möjligt. Bidrag mottas fram till den 15 juli 2014.

De videoklipp som kommer att väljas ut till "OPEN DAYS Cinema" görs utefter kriterier så som relevans till temat regional och urban utveckling, kvalitet av material och hur bidraget tidsmässigt passar in i programmet.

För att delta krävs att ditt material:

- Är i HD- (High definition) kvalitet.
- Formatet ska vara Mpg, mpeg eller mp4.
- Är på engelska, eller med engelsk textning.
- På något sätt visar projekt som stöds av EU:s struktur-och investeringsfonder.
- Materialet ska inte vara äldre än tre år.
- Maxlängd är fem minuter.

Sista dag att lämna in ett bidrag är den 15 juli 2014. Bidrag lämnas in via plattformen www.wetransfer.com med adressen edson.ramos@ec.europa.eu. I ett separat e-mail efterfrågas en beskrivning med titel på videon, vilket land materialet spelats in i, en kort sammanfattning av innehållet samt verifiering att du äger rättigheterna till materialet och att du vill att arrangörerna visar det för allmänheten.

/Åsa Fors

18 Jun 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information