påverka Aktuella samråd hos EUkommissionenmaj

 

EU-kommissionens samråd är medborgares, organisationer såväl offentliga, ideella och privatas möjlighet att påverka och lämna synpunkter EU:s lagstiftning och strategier. Just nu finns aktuella samråd inom företags sociala ansvar, bestämmelser om koldioxidläckage, information om nanomaterial på marknaden samt EU:s tillväxt och sysselsättningsstrategi Europa 2020 med flera.
EU-kommissionens strategi för företagens sociala ansvar (CSR) 2011-2014: resultat, brister och framtida utmaningar
Senast den 15 augusti vill EU-kommissionen ta del av synpunkter på resultat, brister och framtida utmaningar utifrån EU-kommissionens strategi för företagens sociala ansvar (CSR). Resultatet av samrådet kommer att summeras i en teknisk rapport och vara underlag till kommande strategier inom området.
Läs mer om samrådet och hur du deltar
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/public-consultation/index_en.htm
Bestämmelser om koldioxidläckage efter 2020, enligt utsläppshandelssystemet 
Sista dag att delta är 31 juli. Samrådets syfte är att samla åsikter om olika alternativ för ett system för att undvika koldioxidläckage efter 2020. Baserat på en enkät kompletteras nätsamrådet tre möten med berörda parter. Resultatet av samrådet kommer användas i det fortsatta arbetet med 2030 års klimat- och energipolitiska ramverk och utsläppsrätter.
Läs mer om samrådet och hur du deltar
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0023_en.htm
Konsultation om åtgärder för information om nanomaterial på marknaden
Delta senast 5 augusti. Syftet med samrådet är att samla in olika aktörers synsätt på den nuvarande tillgängliga information om nanomatieral på marknaden, problembeskrivningen som ligger till grund för konsekvensbedömningen samt eventuella för- och nackdelar med olika policyalternativ.
Läs mer om samrådet och hur du deltar http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/nanomaterials/index_en.htm
Samråd kring EU:s tillväxt och sysselsättningsstrategi Europa 2020
Delta senast 31 oktober. North Sweden European Office har tidigare skrivit om EU-kommissionens samråd om Europa 2020-strategin. Här kan du läsa mer om det specifika samrådet. /regionalpolitik/nyheter/samraad-eu-2020.aspx 
Implementering av EU:s ekomärkning
EU:s ekomärkning (EU Ecolabel på engelska) är en märkning som producenter som förhåller sig till särskilda miljökriterier har möjligheten att använda. EU-kommissionen har nu utlyst ett samråd där offentliga myndigheter, organisationer och allmänheten kan lämna synpunkter på implementeringen av ekomärkningen. Lämna in dina synpunkter senast 18 juli.
Läs mer om samrådet /miljoe-energi-klimat/nyheter/samraad-om-implementering-av-eus-ekomaerkning.aspx
Övriga aktuella samråd
EU-kommissionen har även samråd inom en rad andra områden.
Fler aktuella samråd finns på EU-kommissionens  hemsida ”Din röst i Europa”
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_sv.htm
/Jessica Wikström

EU-kommissionens samråd är medborgares, organisationer såväl offentliga, ideella och privatas möjlighet att påverka och lämna synpunkter EU:s lagstiftning och strategier. Just nu finns aktuella samråd inom företags sociala ansvar, bestämmelser om koldioxidläckage, information om nanomaterial på marknaden samt EU:s tillväxt och sysselsättningsstrategi Europa 2020 med flera.

EU-kommissionens strategi för företagens sociala ansvar (CSR) 2011-2014: resultat, brister och framtida utmaningar

Senast den 15 augusti vill EU-kommissionen ta del av synpunkter på resultat, brister och framtida utmaningar utifrån EU-kommissionens strategi för företagens sociala ansvar (CSR). Resultatet av samrådet kommer att summeras i en teknisk rapport och vara underlag till kommande strategier inom området.

Läs mer om samrådet och hur du deltar

Bestämmelser om koldioxidläckage efter 2020, enligt utsläppshandelssystemet 

Sista dag att delta är 31 juli. Samrådets syfte är att samla åsikter om olika alternativ för ett system för att undvika koldioxidläckage efter 2020. Baserat på en enkät kompletteras nätsamrådet tre möten med berörda parter. Resultatet av samrådet kommer användas i det fortsatta arbetet med 2030 års klimat- och energipolitiska ramverk och utsläppsrätter.

Läs mer om samrådet och hur du deltar

Konsultation om åtgärder för information om nanomaterial på marknaden

Delta senast 5 augusti. Syftet med samrådet är att samla in olika aktörers synsätt på den nuvarande tillgängliga information om nanomatieral på marknaden, problembeskrivningen som ligger till grund för konsekvensbedömningen samt eventuella för- och nackdelar med olika policyalternativ.

Läs mer om samrådet och hur du deltar

Samråd kring EU:s tillväxt och sysselsättningsstrategi Europa 2020

Delta senast 31 oktober. North Sweden European Office har tidigare skrivit om EU-kommissionens samråd om Europa 2020-strategin.

Läs mer om det  samrådet

Implementering av EU:s ekomärkning

EU:s ekomärkning (EU Ecolabel på engelska) är en märkning som producenter som förhåller sig till särskilda miljökriterier har möjligheten att använda. EU-kommissionen har nu utlyst ett samråd där offentliga myndigheter, organisationer och allmänheten kan lämna synpunkter på implementeringen av ekomärkningen. Lämna in dina synpunkter senast 18 juli.

Läs mer om samrådet

Övriga aktuella samråd

EU-kommissionen har även samråd inom en rad andra områden.

Fler aktuella samråd finns på EU-kommissionens  hemsida ”Din röst i Europa”

/Jessica Wikström

 

16 Maj 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information