Råvaruseminarium i Bryssel

Den 22 oktober anordnade East and North Finland och North Norway genom det regionala forskningsnätverket ERRIN och kemiindustriorganisationen CEFIK ett seminarium om innovation inom råvaruområdet för smartare användning av begränsade resurser. Med på seminariet fanns även Helena Karlberg från LTU affärsutveckling vid Luleå Tekniska Universitet för att berätta om arbetet med platsbaserad innovationsdesign för att skapa attraktiva samhällen i råvarudominerade regioner.

HelenaLTUErrin
Helena Karlberg, LTU affärsutveckling

Seminariet fokuserade på strategier och pågående arbete i finska Lappland och norra Norge samt EU:s arbete med råvarufrågorna i linje med de presentationer som gavs vid North Swedens seminarium dagen innan om den regionala mineralstrategin i Västerbotten och Norrbotten. Därtill deltog företrädare för bland annat kemiindustrin med olika allmänna industriella perspektiv. Efter seminariet anordnades också möjlighet för olika aktörer att presentera sina projektidéer för att hitta samverkansparter runtom i Europa och flera nordsvenska företrädare från bland annat LTU och Swerea-MEFOS fanns på plats.

För att få med även det nordsvenska perspektivet var Helena Karlberg från LTU affärsutveckling inbjuden för att som avslutningstalare prata kring arbetet med att ”Designa Norrbotten” och hur råvaror också skapar förutsättningar för platsbaserad innovation och regional utveckling för attraktiva samhällen som kan locka arbetskraft till industri och andra näringar samt välfärdssektorn. Det var en uppföljning av det anförande Helena höll i samband med EU Design Days som North Sweden var med och arrangerade i september.
Läs mer om North Swedens seminarium om den regionala mineralstrategin
Läs mer om EU Design Days
/Mikael Janson

För att få med även det nordsvenska perspektivet var Helena Karlberg från LTU affärsutveckling inbjuden för att som avslutningstalare prata kring arbetet med att ”Designa Norrbotten” och hur råvaror också skapar förutsättningar för platsbaserad innovation och regional utveckling för attraktiva samhällen som kan locka arbetskraft till industri och andra näringar samt välfärdssektorn. Det var en uppföljning av det anförande Helena höll i samband med EU Design Days som North Sweden var med och arrangerade i september.

Läs mer om North Swedens seminarium om den regionala mineralstrategin

Läs mer om EU Design Days

/Mikael Janson

 

22 Okt 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information