RegioStars 2015

EU-kommissionen och generaldirektoratet för regionalpolitik utlyser nu tävlingen RegioStars Awards 2015. Syftet med RegioStars Awards är att identifiera och lyfta fram regioner i Europa som utvecklar och driver innovativa och nyskapande projekt som är delfinansierade av EU:s sammanhållningsfond. Priset delas in i fyra kategorier; smart tillväxt, hållbar tillväxt, inkluderande tillväxt och “Citystar”.

Sista ansökningsdag är 28 februari 2015. Efter detta kommer en oberoende panel att utse finalisterna som får en inbjudan att delta under en konferens och ceremoni på Open Days, regionerna och städernas vecka i Bryssel under hösten 2015. Under förra årets upplaga av RegioStars Award var bland annat “NovaMedTech” med bland finalisterna. NovaMedTech är ett samarbetsprojekt mellan regioner i östra och mellersta Sverige som syftar till att skapa innovativa lösningar inom industriell och medicinsk teknik. 

Priskategorierna för årets tävling är:

  • Smart tillväxt - fokus på små- och medelstora företags tillväxtpotential och den digitala agendan.
  • Hållbar tillväxt - mobilisering av investeringar i energieffektivisering till fördel för både invånare och samhället i stort
  • Inkluderande tillväxt - Samhällsintegrering och minimera risker för social exkludering av människor
  • Citystar - Transformera dagens städer för att möta framtidens utmaningar

Läs mer om tävlingen

Läs mer om sammanhållningsfonden

/Ludvig Cronqvist

11 Dec 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information