RFSC

Den 17 februari anordnade Umeå Kommun en workshop om hållbar utveckling i städer för Reference Framwork for European Sustainable Cities, RFSC, tillsammans med franska staden La Rochelle och tjeckiska staden Hradec Kralove. De tre städerna är ambassadörsstäder för RFSC. Workshopen låg i anslutning till EU-kommissionens stora CITIES-konferens om urbana utvecklingsfrågor och näraliggande Norway House hade genom North Sweden ställt sina lokaler till förfogande. Umeå lyfte i sin presentation fram projektet Hållbara Ålidhem.

140218rfsc

Hållbara Ålidhem
Daniel Levison och Albert Edman från Umeå kommun berättade om hur de med hjälp av RFSC kunde genomföra projektet Hållbara Ålidhem. Efter att ha samarbetat med lokala aktörer som Umeå universitet, bostadsbolaget Bostaden i Umeå samt Umeå Energi kunde de jämföra data på stadsdelsnivå med nationellt och EU-snitt gällande demografi samt elförbrukning.

RFSC - ett verktyg för hållbar stadsutveckling
RFSC är ett interaktivt webbverktyg för att underlätta en dialog om hållbar och integrerad stadsutveckling. Detta kan ske både inom städer, mellan städer och tillsammans med lokala aktörer. Verktyget består av tre delar:

  1. En checklista för hållbar stadsutveckling.
  2. Kontroll om en strategi är utvecklad på ett integrerat sätt.
  3. Ett system för att utvärdera strategier och projekt.

Den tredje delen av RFSC består av ett bibliotek av indikatorer för hållbar utveckling, där de europeiska målen på området är integrerade. Biblioteket är uppdelat i fyra delar, ekonomi, social, miljö och styrning. Varje del består av sju huvudindikatorer som i sin tur är indelade i subkategorier.

Integrering av RFSC med URBACT
Urbact är ett europeiskt program för utbyte av erfarenheter kring hållbar stadsutveckling finansierat av medlemsländerna samt regionalfonden. 500 städer deltar i Urbact för att utveckla hållbara lösningar som uppstår i städer. EU-kommissionen kommer under 2014 att undersöka om Urbact och RFSC kan integreras.

Ambassadörstäder
De två andra ambassadörsstäderna La Rochelle och Hradec Kralove berättade på workshopen om fördelarna med att använda RFSC. De såg fördeler med att samarbeta med andra städer, informationsutbyten och möjligheten att engagera lokala aktörer i arbetet för en hållbar stadsutveckling. Verktyget ger också möjligheter att få en visuell effekt av statistik.

/Jessica Wikström

18 Feb 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information